Data saglasnost za grant za utopljavanje zgrada u Sarajevu

0

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za prihvatanje granta namijenjenog za finansiranje Projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo”, po Ugovoru o grantu zaključenom između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), u iznosu do 2.000.000 eura.

Osnovni cilj i svrha projekta su uvođenje mjera energetske efikasnosti u približno 40 javnih zgrada u Kantonu Sarajevo i to škola, bolnica, vrtića i javnih zgrada od općeg interesa.

Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije i Podugovora o grantu između Federacije i Kantona Sarajevo za ova sredstva, za šta je ovlaštena federalna ministrica finansija.