Dan BH Telekoma: Dobit u prvih šest mjeseci 36,3 miliona KM

0

Kompanija BH Telecom danas je predstavila projekte koje je radila u tekućoj godini, ali i planove za naredni period. Prilika za to bio je 5. septembar koji BH Telecom obilježava kao svoj dan već 11 godina.

Mirsad Zaimović, generalni direktor BH Telecoma kazao je da je ovaj datum značajan jer predstavlja godišnjicu od telekomunikacijske deblokade BiH.

Ističe da je namjera menadžemta ove kompanije u prošloj godini bila stabilizacija rezultata na bazi upravljanja troškovima i uspješno je provedena sa smanjenjem troškova u iznosu od oko 30 miliona KM. Plan za 2016. godinu se zasnivao na stabilizaciji prihoda i prihodi su isti kao i u 2015. godini.

Dobit BH Telecoma ostvarena u periodu prvih šest mjeseci 2016. godine iznosi 36,3 miliona KM i manja je za 7 miliona u odnosu na isti period prošle godine zbog knjiženja troškova održavanja koji su u prošloj godini knjiženi u drugom dijelu godine, ističu iz menadžmenta.

Zaimović ističe, da iako je prisutan trend pada na telekomunikacijskom tržištu zbog korištenja besplatnih usluga, BH Telecom je korisnicima ponudio novi set usluga kojima se kompenzira pad tradicionalnih usluga te je u nekim mrežama povećan broj korisnika i na bazi toga zadržan nivo prihoda.