Dali osam miliona za otpremnine, pa ponovo primaju radnike

0

Oko 200 radnika tada je uzelo pozamašne otpremnine i otišlo, ali je potom primljeno novih 80 uposlenika

Nakon što je “Elektro-Bijeljina” prije nekoliko godina dala oko osam miliona maraka za stimulativne otpremnine radnicima koji su odlučili dobrovoljno napustiti preduzeće, krenuo je novi ciklus zapošljavanja, uglavnom po kancelarijama, saznaje banjalučki portal Capital.

Oko 200 radnika tada je uzelo pozamašne otpremnine i otišlo. Međutim, dobro upućeni kažu da će se ovim tempom prijema novih radnika, sve biti vraćeno na prethodno stanje.

– Od tog perioda primljeno je 80 novih radnika, koji su uglavnom primljeni u administraciju – kaže izvor Capitala.

Da bi milioni mogli biti uzalud bačeni, primjetila je i Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (REERS) koja je bila u redovnoj kontroli u ovom kolektivu, a koje ima njihovu dozvolu za distribuciju struje.

Iako nisu spominjali konkretne brojke, iz rješenja se vidi da su prepoznali problem.

– Korisnik dozvole dužan je da prijem i raspoređivanje zaposlenih vrši prema stvarnim potrebama obavlјanja distributivne djelatnosti na efikasan i stručan način u skladu sa zakonom propisanim javnim ovlašćenjima – jedan je od njihovih zahtjeva nakon kontrole.

To je inače bila samo jedna od nepravilnosti. REERS je tražio i da se izvrši i verifikacija svih brojila sa korisnicima sistema, da se objavi jednogodišnji i trogodišnji plan investicija.

– Operater distributivnog sistema je dužan preduzeti aktivnosti na otklanjanju nepropisnih stanja, koja dovode do sporova pred nadležnim organima, a koja imaju negativne poslјedice po poslovanje korisnika dozvole, te preduzeti aktivnosti na utvrđivanju pojedinačne odgovornosti – upozoravaju u REERS-u.

Inače, finansijska situacija u preduzeću nije ohrabrujuća. Sredinom januara ove godine održana je redovna sjednica skupštine akcionara gdje nije usvojena odluka o radu Nadzornog odbora za prošlu godinu.

Naime, iz redovnog poslovanja je napravljen gubitak od 4,5 miliona maraka što je duplo gori rezultat nego 2022. godine.

Kratkoročne obaveze su veće od obrtne imovine za skoro šest miliona KM, što pokazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja obaveza.

– Poslovanje društva nije zadovoljavajuće jer se ušlo u negativnu zonu poslovanja iz redovne aktivnosti, da je ugrožena likvidnost, a pri tome je i revizor mišljenje sa revizijom po finansijskim izvještajima – stoji u odluci o neusvajanju izvještaja o radu nadzornog odbora, izvijestio je Capital.

Prošlu godinu su “prespavali” i članovi Odbora za reviziju. Skupština im zamjeri što se svake godine usvajaju planovi za otklanjanje nedostataka u revizorskim izvještajima, a koji se ponavljaju jer se ti nedostaci ne rješavaju.