Croatia osiguranje podnijelo zahtjev za preuzimanje Central osiguranja

0

Croatia osiguranje podnijelo je zahtjev Konkurencijskom vijeću BiH za odobrenje preuzimanja Central osiguranja.

Konkurencijsko vijeće BiH je javnost o tome obavijestilo u dokumentu koji je datiran na 19. juli, a koji je objavljen na internet stranici institucije.

Kako se navodi, pravni oblik koncentracije je sticanje pojedinačne kontrole nad privrednim subjektom Central osiguranje, i to kupovinom cjelokupnog paketa dionica.

Svi zainteresovani privredni subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe na ovo preuzimanje u roku od osam dana.

Podsjetimo da su 28. juna u sjedištu Croatia osiguranja d.d. u Zagrebu potpisani Ugovori o kupovini 100 posto udjela u Central osiguranju d.d. i Testing Grupi u Bosni i Hercegovini.

Kako je tada rečeno, ugovori o kupoprodaji steći će valjanost nakon prikupljenih odobrenja nadležnih regulatornih tijela.

Prema posljednjim podacima, Croatia osiguranje je 5. po veličini na tržištu BiH po iznosu premije, dok je Central na 8. poziciji. Najveću premiju trenutno ima Adriatic osiguranje, koje je tržišni lider.