Crna Gora osniva državnu kompaniju za nadzor državnih firmi

0

Crnogorska vlada je, s tijesnom većinom, donijela odluku o osnivanju nove državne kompanije „Montenegro Works“ (MW) ili „Crna Gora radi“, koja treba da savjetuje i nadzire sve ostale državne firme, pišu podgoričke “Vijesti”.

Više ministara je tokom rasprave bilo protiv odluke i tražilo njeno povlačenje, dok su na samom glasanju formalno bili uzdržani.

Prema informacijama “Vijesti”, ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić je izuzeo mišljenje smatrajući da je prijedlog suprotan Zakonu o privrednim društvima, da je takva firma potpuno nepotrebna, da su nejasno definisane njene nadležnosti, buduće djelatnosti i prihodi. Bojanić je i pismeno poslao svoje izjašnjenje, kako bi ušlo u zvanični zapisnik sa sjednice.

Predlagač odluke o osnivanju ovog preduzeća bilo je Ministarstvo finansija, koje bi njime i upravljalo. Na ovaj način, Ministarstvo finansija bi na sebe praktično preuzelo nadzor i kontrolu nad 40-ak državnih firmi koje su do sada nadzirala resorna ministarstva, navodi list.

Odlukom o osnivanju, koja je juče objavljena u Službenom listu, predviđeno je da osnivački kapital nove kompanije bude 490 hiljada eura i da se u nastavku rada finansira od redovnih prihoda, kredita i donacija, ali nije objašnjeno kako će ostvarivati te prihode budući da će se baviti savjetovanjem državnih firmi, napominje se u tekstu.

Nejasno je, dodaje se, da li će te savjete naplaćivati od državnih kompanija, koje su do sada mogle da ih dobijaju besplatno od svojih nadležnih ministarstava.

Nakon što je odluka objavljena u Službenom listu, vlada kao osnivač treba da donese Statut, izabere odbor direktora i izvršnog direktora koji predaje dokumente za registraciju u privrednom registru.

Kako je navedeno u odluci, kompanija se osniva “radi nadzora, praćenja i analiziranja finansijskog stanja u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države, kao i podrške u sprovođenju reformi u cilju efikasnijeg upravljanja istim”. To isto je do sada bila nadležnost resornih ministarstava, konstatuju „Vijesti“.

Ministar finansija Milojko Spajić je u saopštenju za medije povodom osnivanja nove državne kompanije naveo da je ona potrebna, između ostalog, da bi se zaštitio crnogorski budžet od negativnih slučajeva iz prošlosti, kada su izgubljeni značajni prihodi zbog lošeg upravljanja pojedinim državnim firmama.

”Pravni osnov za donošenje odluke vlade je u Zakonu o privrednim društvima, a to je bila i preporuka u razgovorima sa predstavnicima Evropske komisije, MMF-a i drugih međunarodnih partnera”, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija, ne precizirajući koji član zakona o privrednim društvima i koje preporuke predviđaju ovakvo rješenje.

Spajić je kao primjere lošeg upravljanja državnim preduzećima u prošlosti naveo aktiviranje garancija za Crnogorsku i Barsku plovidbu i nezakonitu državnu pomoć Montenegro Airlinesu, prenijele su „Vijesti“.