Četiri miliona KM za povećanje kapitala u Naftnim terminalima Federacije d.o.o. Ploče

0

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom se dodjeljuju sredstava u iznosu od 4 miliona KM, utvrđena u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu “Kapitalni transferi javnim preduzećima – OTF d.o.o. Sarajevo – za povećanje kapitala Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče”. 

Sredstva će se koristiti u svrhu povećanja osnovnog kapitala u privrednom društvu Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče, a prema usvojenom Programu tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture i Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za 2023. godinu, a s ciljem potpune tehničko-tehnološke sanacije terminala i povećanja kapitala u ovom privrednom društvu.

Vlada FBiH ovom odlukom zadužuje privredno društvo Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za kontrolu namjenskog utroška dodijeljenih sredstava, te praćenje dinamičkog plana izvođenja investicija. Također, daje saglasnost privrednim društvima Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče za pokretanje postupka povećanja osnovnog kapitala pred nadležnim sudom.

Ova privredna društva zadužuju se da putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije detaljno informiraju Vladu Federacije BiH o realizaciji aktivnosti iz ove odluke, u roku ne dužem od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke. 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te finansija, kao i Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče, svako u okviru svoje nadležnosti.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim  novinama FBiH.