Cesta Lašva – Nević Polje od interesa za FBiH

0

Federalna vlada utvrdila je da je izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje u dužini od 24,385 kilometara od javnog interesa za Federaciju BiH.

Utvrđeno je da su JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za njenu izgradnju, te im je naloženo da pokrenu ovaj postupak.

Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će Autoceste FBiH, u skladu s Planom poslovanja za 2019. godinu i Trogodišnjim planom poslovanja za period 2019. – 2021. godina.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje od 13.4.2017. godine jer je od dana njenog donošenja protekao rok od dvije godine u kojem je bilo potrebno pokrenuti postupak eksproprijacije.