Cesta Goražde – Hranjen kategorisana u regionalnu

0

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku o kategorizaciji lokalne ceste L-503 Goražde – Podhranjen – Hranjen u regionalnu cestu sa oznakom R-448b.

Odluka je donesena nakon što je nadležno Ministarstvo za privredu BPK podnijelo inicijativu za kategorizaciju Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona i Grad Goražde.

Nakon preuzimanja nove regionalne ceste na upravljanje od Ministarstva za privredu – Direkcija za ceste BPK, s ciljem kontinuiranog redovnog održavanja, ista će se pridodati LOT-ovima u koji su kategorisane regionalne ceste na tom području.