CEFTA Dodatnim protokolom 6 firmama olakšava trgovinu uslugama u regionu

0

“Uslužni sektor i CEFTA: Šta predviđa Dodatni protokol 6 o trgovini uslugama” naziv je radionice koja je jučer održana u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH, CEFTA Sekretarijata i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana. Kako su istakli iz CEFTA-e, radionica je dio njihovih napora da privredi u regionu približe mogućnosti koje ovaj protokol pruža.

Dodatni protokol 6 je najnoviji dio CEFTA Sporazuma kojim je princip slobodne trgovine iz industrije i trgovine robom proširen na uslužni sektor. Ovaj sveobuhvatni okvir za trgovinu uslugama u regionu posebno se fokusira na ograničenja pristupa tržištima i ograničenja koja se povezuju sa diskriminacijom stranih preduzeća u odnosu na domaća.

“Dodatni protokol 6 je usvojen 2019. godine, a ove godine je stupio na snagu, nakon što su ga ratifikovale četiri CEFTA Strane, od kojih je jedna i Bosna i Hercegovina. Podrazumijeva niz obaveza koje su strane unutar CEFTA-e preuzele da olakšaju preduzećima iz regiona pružanje usluga na svojim tržištima. Na taj način preduzeća mogu proširivati svoja tržišta, izvoziti više u region, a da taj proces bude lakši i jednostavniji”, objasnio je Zdravko Ilić, stručnjak za trgovinu uslugama CEFTA Sekretarijata.

Učesnici na radionici, koja je održana u hibridnom formatu, imali su priliku detaljnije se upoznati s ovim dokumentom, saznati šta on predviđa, šta su već preuzete obaveze na koje firme mogu već danas računati kada posluju u regionu, te šta je Protokol predvidio kao inicijative u narednom periodu kako bi se dodatno olakšalo poslovanje uslužnog sektora, kao i kako on može doprinijeti uspješnijem kreiranju zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu. Sve ovo su načini da se region pripremi za djelovanje na tržištu Evropske unije, poručeno je na radionici.

“Ovo je sporazum koji sada direktno donosi određena prava i mogućnosti za kompanije,  ali on je istovremeno i početna tačka za nove aktivnosti koje su već pokrenute, a oivičene su zajedničkim regionalnim tržištem”, poručio je Ilić. U izlaganju je objasnio da protokol pokriva niz oblasti, od profesionalnih usluga, telekomunikacija, građevinarstva, saobraćaja, obrazovanja i druge te da je on garancija da firme iz uslužnog sektora koje izvoze u region neće biti u nepovoljnijem položaju u odnosu na domaću konkurenciju u tim zemljama.

Na radionici je bilo riječi o različitim ograničenjima koja su se javljala, od regulativa, politika ili bilo kojih drugih propisa jedne zemlje koji mogu uslovljavati pristup neke kompanije tržištu, a privrednicima je poručeno da te dimenzije služe da bi mogli identifikovati svoj sektor i provjeriti da li za njega važe neka ograničenja.

Sabrina Teskeredžić, direktorica Sektora za transport i komunikacije u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, poručila je da organizacijom ovakvih radionica domaćim privrednicima žele otkriti na koje benefite mogu računati u svom poslovanju. Zada Muminović, šefica Odjela za trgovinske odnose sa evropskim integracijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, poručila je da je BiH posvećena regionalnoj saradnji i podsjetila na činjenicu da Evropska komisija pomno prati sve ove procese i procjenjuje posvećenost naše zemlje.

“Svi ti procesi se prijavljuju EU i dio su Izvještaja o napretku BiH u EU integracijama. U našem nedavno objavljenom izvještaju Protokol 6 je svijetla tačka. U ovoj fazi je ocijenjen kao veoma dobar, a ubuduće ćemo morati razraditi pojedinačne procese”, istakla je Muminović.

Marija Ašković Matić iz Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, kao tijela čije aktivnosti se provode i na tržištu BiH i koje ima važnu ulogu u oblasti uključivanja firmi iz regiona u zajedničke procese, istakla je da je KIF od početka ove godine više od 2.500 predstavnika privrede uključio u svoje besplatne treninge, radionice, B2B susrete i druge aktivnosti konkretne podrške te da pripremaju niz platformi i alata koje će firme iz regiona moći da koriste kako bi im olakšali poslovanje s drugim firmama iz regiona.

CEFTA (engl. Central European Free Trade Agreement, CEFTA) je regionalni trgovinski sporazum koji je znatno unaprijedio i podstakao trgovinu na Zapadnom Balkanu djelujući i kao katalazitor za inicijative koje teže produbljivanju ekonomske saradnje i stvaranju zajedničkog tržišta u ovom regionu.