CBBiH: Gubitak od 3,4 miliona KM nema posljedica za poslovanje banke

0

Iz Centralne banke BiH rečeno je Srni da gubitak od 3,4 miliona KM, koji je pokazao nerevidiran izvještaj banke na kraju prvog polugodišta, nema posljedica za poslovanje te banke i da to nije presedan ni u okruženju niti u svijetu.

U Centralnoj banci rečeno je da su u prvoj polovini 2018. godine nastavili sa dosljednim poštivanjem i ostvarenjem svojih ciljeva i zadataka propisanih Zakonom o Centralnoj banci BiH.

Aranžman valutnog odbora kao pokazatelj monetarne stabilnosti BiH i uspješnog poslovanja Centralne banke BiH je u potpunosti ispoštovan, devizne rezerve imaju stabilan rast, a neto strana aktiva, kao pokazatelj poštovanja aranžmana valutnog odbora, na dan 30. juni iznosi 631,2 miliona KM, ističu u banci.

“Centralna banka BiH, u skladu sa Zakonom o ovoj banci, priprema i objavljuje finansijske izvještaje u skladu sa Međunardnim standardima finansijskog izvještavanja /MSFI/, te je s tim u vezi počela primjenu novog MSFI 9 od 1. januara. Navedeni zahtjev novog standarda nalaže kontinuirane rezervacije po principu `pogleda unaprijed` i ažuriranje na svaki izvještajni datum, s ciljem prikaza promjena kreditnog rizika kojem je izložena finansijska imovina”, pojašnjavaju iz Centralne banke.

Imajući u vidu da ne postoji nerizično ulaganje, moraju postojati rezervisanja za svaki nivo kreditnog rizika, pa čak i za izloženost instrumentima najvišeg kreditnog rejtinga.

Svako rezervisanje je trošak u momentu kada se prvi put prizna, ali njegova visina se u narednim periodima mijenja u skladu sa poboljšanjem ili pogoršanjem rejtinga instrumenta u koji se investira. Drugim riječima, incijalno rezervisanje za potencijalni kreditni gubitak, nastalo usljed primjene MSFI 9, ne znači da kapital trajno umanjen za taj iznos.

Tako neto dobit prije rezervacija za očekivane kreditne gubitke Centralne banke BiH sa 30. junom iznosi sedam miliona KM, što je više u odnosu na isti period prošle godine, kada je dobit ove banke iznosila 5,7 miliona KM. Nakon rezervacija, ukupan finansijski rezultat 30. juna je u minusu 3,4 miliona KM, kao posljedica primjene MSFI 9.

Iz ovoga je evidentno da je finansijski rezultat Centralne banke BiH za prvih šest mjeseci isljučivo posljedica obaveznog izvještavanja prema trenutnim međunarodnim standardima. Koncept obračunske jedinice rezervisanja sredstava za finansijsku imovinu, za posljedicu ima izuzetno volatilne efekte na ukupni finansijski rezultat finansijskih institucija koje su obveznici primjene ovog standarda.

Tako je i u slučaju Centralne banke BiH već u julu, prema preliminarnim obračunima, došlo do smanjenja rezervisanja i samim time pozitivnog rezultata sa 31. julom.

U Centralnoj banci BiH kažu da će dok god budu prisutni turbulentni uslovi na finansijskim tržištima eurozone na koje se ne može uticati, ukupni finansijski rezultat CBBiH oscilirati kao posljedica takvih uslova i novih zahtjeva propisanih standardom MSFI 9.

Centralna banka BiH, kao ni druge centralne banke u svijetu, nije profitno orijentisana finansijska institucija, i njena uspješnost se ne može mjeriti po ostvarenom finansijskom rezultatu, već po ostvarenju zakonom postavljenih ciljeva vezanih za monetarnu stabilnost.

“Investiciona politika Centralne banke BiH je vrlo konzervativna i sa normalizacijom monetarne politike vodećih svjetskih centralnih banaka očekujemo dalje slabljenje kreditnog rizika u našem portfoliju, a samim tim i ispravku vrijednosti na više, što će se pozitivno odraziti na poslovni rezultat kroz smanjenje rezervisanja za kreditne gubitke”, poručuju iz Centralne banke BiH.

Srna