CBBH očekuje smanjenje inflacije i oporavak ekonomije

0

Centralna banka Bosne i Hercegovine je zadržala projekciju ekonomske aktivnosti u 2023. godini nepromijenjenom, na nivou od 1,6%, dok je projekcija inflacije korigovana naniže, do nivoa od 6,3%.

U naredne dvije godine, očekuju oporavak ekonomske aktivnosti, i dalje slabljenje inflatornih pritisaka.

Ključne poruke:

U jesenjem krugu srednjoročnih makroekonomskih projekcija objavili su projekcije ključnih makroekonomskih varijabli za horizont 2023 – 2025. godina. U projekcijskom razdoblju, očekuju blag do umjeren rast ekonomske aktivnosti i dalje slabljenje inflatornih pritisaka.

U odnosu na majski krug srednjoročnih makroekonomskih projekcija (za period 2023 – 2024. godina), očekivani rast realnog BDP-a je nepromijenjen, i iznosi 1,6%. U 2024. godini, uslijed novih informacija o slabljenju vanjske tražnje, ali i perzistentne inflacije koja umanjuje realnu potrošnju domaćinstava, projiciran je nešto niži realni ekonomski rast, u odnosu na majski krug projekcija, do nivoa od 2,1%. Prema prvim procjenama, rast ekonomske aktivnosti bi mogao biti intenziviran 2025. godine, pri stopi od 3,5%.

U 2023. godini projiciraju inflaciju od 6,3%, što je za 1,4 procentni poen niže u odnosu na krug srednjoročnih projekcija iz maja 2023. godine, i konzistentno sa posljednjim brzim procjenama inflacije u kratkom roku. Nastavak postepenog slabljenja inflatornih pritisaka očekujemo do kraja projekcijskog perioda.

I dalje naglašavaju kako se ekonomija ne nalazi u klasičnom poslovnom ciklusu, te da su procijenjene vrijednosti realnog BDP-a, njegovih komponenti, i ostalih makroekonomskih varijabli, izložene izuzetno visokom stupnju neizvjesnosti.

Ocjenjuju kako su rizici za inflaciju iznad projicirane viši u odnosu na prvi krug projekcija u 2023. godini. Geopolitički globalni rizici vrše pritisak na cijene energenata i ostalih sirovina na svjetskom tržištu. Takođe, najveći dio inflatornih pritisaka je, trenutno, posljedica rasta domaćih cijena, a moguć je i dalji rast cijena energije i rada na domaćem tržištu.