Budžet FBiH za 2019. manji za 11 posto

0

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Nacrt budžeta FBiH za 2019. godinu u iznosu od 2.653.843.356 KM, što je za 335,8 miliona KM ili 11 posto manje u odnosu na budžet za ovu godinu.

Politika Vlade FBiH biće fokusirana na jačanje fiskalne stabilnosti i poboljšanje fiskalne discipline, s naglaskom na sprovođenje reformskih aktivnosti i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani budžeta, kojima je cilj ojačati dugoročni potencijal privrede, ostvarivanje konvergencije prema EU standardima i smanjivanje eventualne makroekonomske neravnoteže.

Reformske aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje prikupljanja i naplate javnih prihoda, ograničavanje rasta tekuće potrošnje i realizaciju značajnijih budžetskih izdvajanja za razvojne projekte, saopšteno je iz Vlade FBiH.

U 2019. godini se očekuje rast ukupnih konsolidovanih prihoda FBiH od 3,5 posto, pri čemu se najveći rast odnosi na indirektne poreze, a istovremeno je cilj zadržati rast rashoda na ovogodišnjem nivou, ističu u federalnoj Vladi.

Planirano povećanje tekućih transfera u 2019. godini odnosi se prvenstveno na povećanje transfera za MIO/PIO za 30,2 miliona maraka, te povećanje transfera za Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u iznosu od 2,5 miliona maraka koje se odnosi na finansiranje programa Fonda solidarnosti.

S ciljem poboljšanja položaja mlađih kategorija stanovništva, budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva od 15 miliona KM kao subordinirani dug prema Union banci, koja će biti usmjerena za uspostavljanje kreditne linije s ciljem rješavanja stambenog pitanja ove kategorije.

Za uvezivanje staža planirana su sredstva od 10 miliona maraka, a 13 miliona maraka za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture.

Federalna Vlada danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2019. godinu.

Istovremeno s Nacrtom budžeta, Parlamentu FBiH su upućeni finansijski planovi vanbudžetskog finansiranja federalnog Zavoda za zapošljavanje, zavoda PIO/MIO i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za narednu godinu.

Srna