Broj zaposlenih u FBiH za mjesec porastao za 4.612

0

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu na dan 30.09.2021. godine iznosio je 530.996.

Ovaj broj je veći za 4.612 u odnosu na podatak od 31.08.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 526.384.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica na dan 31.08.2021. i 30.09.2021. godine po kantonima/RS/BD prikazan je u sljedećoj tabeli: