Broj nezaposlenih osoba u avgustu povećan za 500

0

Na dan 31.08.2016. u Bosni i Hercegovini je bilo 520.565 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec ovaj broj je veći za 500 osoba ili 0,10%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 274.722 ili 52,77% su žene.

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 1.748 osoba (0,46%), dok se smanjila u Republici Srpskoj za 1.146 osoba (0,87%) i u Brčko distriktu BiH za 102 osobe (0,85%), saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.08.2016. godine:

NKV radnika je 138.493 ili 26,60%,
PKV 8.940 ili 1,72%,
KV 171.894 ili 33,02%,
VKV 2.651 ili 0,51%,
NSS 1.401 ili 0,27%,
SSS 144.436 ili 27,75%,
VŠS 7.576 ili 1,46% i
VSS 45.174 ili 8,68%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,02%, te radnici sa SSS 27,75%.

U augustu su ukupno 17.062 osobe brisane sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 10.698 osoba. Istovremeno je za 9.436 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 6.746 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2016. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 728.668, a od toga 299.249 žena. U odnosu na juni 2016. godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,1%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,2%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2016. godine iznosila je 41,6% i ostala je nepromijenjena u odnosu na juni 2016. godine.