Bojić: Pomoći razvoj malih i srednjih preduzeća

0

U BiH se mora pomoći razvoj malih i srednjih preduzeća i pokušati napraviti ambijent za njihovo što kvalitetnije funkcionisanje i poslovanje, rekao je danas predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Bruno Bojić.

Bojić je prije početka skupa “Podrška malim i srednjim preduzećima”, koji je u Sarajevu organizovan u okviru programa koji finansira EU, a sprovodi EBRD, rekao da u BiH, nažalost, više nema velikih privrednih subjekata, iako su oni osovina razvoja malog i srednjeg preduzetništva.

On je istakao da Spoljnotrgovinska komora BiH u saradnji sa ministarstvima spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i inostranih poslova radi na promociji potencijala BiH i podsticanju zainteresovanih da osnuju mala i srednja preduzeća.

Bojić je naglasio da je problem legislativa jer zakonodavstvo nije harmonizovano na svim nivoima u BiH, pa čak i opštinski propisi koče razvoj malog i srednjeg preduzetništva.

Ekspert iz EBRD-a Zihnija Hasović najavio je da će danas predstaviti program podrške malim i srednjim preduzećima putem savjetodavnih usluga, vrijednosti 2.650.000 evra, od čega 650.000 obezbjeđuju sama preduzeća, a 2.000.000 evra EU.

“Riječ je o savjetodavnim uslugama, a ovim projektom ćemo podržati više od 130 malih i srednjih preduzeća sa dva instrumenta koje EBRD ima na raspolaganju. To je podrška lokalnim konsultantima i međunarodnim savjetnicima”, rekao je on.

Hasović je rekao da je drugi program kreditna linija koju je EBRD obezbijedila u saradnji sa EU, a riječ je o 20.000.000 evra, dok je EU obezbijedila 4.000.000 evra za tehničku pomoć i subvencije preduzećima.

Pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Dragan Milović istakao je da je poslovanje svakog pojedinca prvenstveno stvar njegovog preduzetničkog duha i ideje, a vlast na različitim nivoima je tu da stvori uslove da bi preduzetnik mogao što uspješnije poslovati.

“Pod tim podrazumijevam jedinstveni ekonomski prostor na nivou BiH i poslovno okruženje koje omogućava predvidivost njegovih poslovnih poduhvata u budućnosti”, rekao je Milović.

Prema njegovim riječima, potrebno je što je moguće više standardizovati poresku politiku, politiku taksi, izdavanja pojedinačnih uvjerenja, registracije, kako bi bili stvoreni što ravnomjerniji uslovi za poslovanje.

Milović je istakao da je u Republici Srpskoj proces za registraciju preduzeća kraći i jednostavniji.