Blokirani računi rudnicima uglja

0

Poreska uprava Federacije BiH blokirala je račune rudnicima uglja u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH zbog višemilionskih dugovanja javnim fondovima i dobavljačima. Riječ je o sedam rudnika na području Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Sindikat “Rudnika Zenica” obratio se Vladi Federacije BiH, Poreskoj upravi i “Elektroprivredi BiH” da se za naplatu dugovanja nađu druge metode da ne bi došla u pitanje isplata plata rudarima, javila je Federalna televizija.