Bit će uklonjen objekat na trasi Prve transverzale

0

U ponedjeljak 29. juna 2020. godine Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve KS podnijela je Općini Centar zahtjev sa potpunom dokumentacijom za uklanjanje stambenog dupleks objekta, spratnosti podrum+prizemlje+sprat u Ulici Halida Kajtaza 6 i 8.

Istog dana načelnik Nedžad Ajnadžić je donio rješenje kojim se odobrava Kantonu Sarajevo uklanjanje ovog objekta.

Nakon što se Inspektorat Općine Centar 1. jula 2020. godine izjasnio da se neće žaliti na ovo Rješenje i nakon što se i Direkcija za puteve KS odrekla prava na žalbu, općinski načelnik je putem Službe za urbanizam i zaštitu okoliša izdao pravsnažnost na ovo Rješenje.

Na ovaj način stvoreni su uslovi da se može odmah pristupiti uklanjanju predmetnog objekta koji je bio značajna smetnja na pripremi zemljišta na potezu Prve transverzale između ulica Kranjčevićeva i Tešanjska, čime je napravljen važan korak za nesmetano izvođenje građevinskih radova na ovoj dionici nakon izbora najpovoljnijeg izvođača radova na izgradnji ove prioritetne saobraćajnice od ulice Kranjčevićeva do ulice Braće Begić.