Bit će nabavljene dodatne količine uglja za EP BiH

0

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Vlada FBiH je usvojila Informaciju ovog ministarstva o nabavci dodatnih količina uglja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u 2023. i 2024. godini.

Usvojenim zaključkom zaduženo je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da nabavi dodatnih 400.000 tona uglja u 2024. godini za realizaciju elektroenergetskog bilansa za 2024. godinu, kvaliteta koji je deklarisan za rad u kotlu u termoelektrani Kakanj, te po cijenama koje mogu biti različite od cijene utvrđene Odlukom Vlade FBiH od 16.12.2021. godine u skladu sa potrebama iz Elektroenergetskog bilansa JP EP BiH.

Zadužuje se JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvijesti Vladu Federacije BiH o svakoj pojedinačnoj nabavci dodatnih količina uglja.

Također, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo zaduženo je da putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dostavi cjelovit izvještaj o nabavci uglja po Zaključcima Vlade FBiH (od 7.4.2022. godine i 1.9.2022. godine) u količini od 2.980.000 tona iz kojeg će moći vidjeti svi elementi nabavke.

Doneseni zaključak stupa na snagu danom donošenja.