Bilans 2023.: Gebrüder Weiss nastavlja istim smjerom

0

Logističar bilježi 2,47 milijardi eura neto prometa / Sa 187 milijuna eura najveći volumen ulaganja u istoriji kompanije / Tri četvrtine vlastitih potreba za električnom energijom u regiji D-A-CH pokriveno je solarnom energijom vlastite proizvodnje

Međunarodna transportna i logistička kompanija Gebrüder Weiss ostvarila je u poslovnoj 2023. godini neto promet od 2,47 milijardi eura (2022.: 3 milijarde eura). Uprkos ovom smanjenju, kompanija je iznad svoga trenda rasta od 2015. do 2020. Posebni efekti uslovljeni koronom u prethodne dvije godine nisu se nastavili u 2023. Kao rezultat toga, neto promet u poslovnom segmentu Air & Sea se vratio na prethodni nivo od 774 miliona eura. Zbog visokih vozarina brodarskih i zračnih kompanija, Gebrüder Weiss je u minuloj godini u ovom području ostvario 1,27 milijardi eura. Stabilnim se pokazao promet u poslovnim segmentima kopnenog prometa i logistike s 1,45 milijardi eura (2022.: 1,48 milijardi eura), uz pad cijena energije i goriva. Omjer vlastitog kapitala porastao je na 63 posto (2022.: 60 posto), što čini kompaniju otpornom na krizu i pozicionira je kao sigurnog poslodavca.

Logistička kompanija Gebrüder Weiss ostvarila je u poslovnoj 2023. godini neto promet od 2,47 milijardi eura. (Izvor: Gebrüder Weiss / Schlaghuber)

„Uprkos slabijem privrednom rastu uspjeli smo uz prvoklasnu uslugu pridonijeti uspjehu naših klijenata na globalnim prodajnim tržištima te povećati prisutnost kompanije Gebrüder Weiss s novim lokacijama u SAD-u i Njemačkoj. To je u prvom redu zahvaljujući strastvenom angažmanu naših zaposlenika. Geopolitički sukobi i globalno smanjeni ekonomski rezultati imali su negativan uticaj na prodaju i prevezene količine. Na temelju naše stabilne finansijske situacije pošlo nam je za rukom da u 2023. implementiramo sveobuhvatan investicijski program za proširenje lokacija i usluga”, objašnjava Wolfram Senger-Weiss, predsjednik uprave Gebrüder Weiss. Uslijed korone su mnogi projekti prolongirani te su sada realizirani u 2023. godini.

Wolfram Senger-Weiss, predsjednik uprave Gebrüder Weiss (Izvor: Gebrüder Weiss / Ohligschläger)

Ulaganja u širenje mreže

S rekordnim volumenom ulaganja od 187 milijuna eura, Gebrüder Weiss je konsolidirao svoju mrežu na njemačkom i američkom tržištu kao i u jugoistočnoj Evropi te je također investirao u projekte klijenata i održivu proizvodnju energije. Logističar je posebice u Bavarskoj učvrstio svoju poziciju preuzimanjem i kupovinom nekretnina u Bayreuthu, Konradsreuthu, Nürnbergu i gradnjom špediterskog terminala u Straubingu. Američka mreža proširena je novim lokacijama u Miamiju i Laredu u Teksasu. Ostali investicijski projekti uključivali su drugu lokaciju u Bukureštu, proširenje logističkog terminala u Mađarskoj kao i izgradnju novog logističkog skladišta u Grazu i Reutteu, Tirol. Preuzimanjem je broj zaposlenika na 180 lokacija širom svijeta porastao na 8.600 (2022.: 8.400). Uporedo sa širenjem mreže, Gebrüder Weiss je investirao u digitalizaciju upravljanja opskrbnim lancem. Internetski korisnički portal myGW nadograđen je analitičkim funkcijama za skladišne zalihe (Warehouse Analytics). myGW nudi transparentnost duž cijelog  lanca sanbdjevanja i služi klijentima kao središnja informacijska i komunikacijska platforma za sve što utiče na njihove globalne pošiljke, poput praćenja u stvarnom vremenu i očekivanog vremena dolaska (ETA – Estimated time of arrival).

Uprava kompanije Gebrüder Weiss (s lijeva): Peter Kloiber, Wolfram Senger-Weiss (predsjednik), Lothar Thoma i Jürgen Bauer (Izvor: Gebrüder Weiss / Ohligschläger)

Povećanje obnovljivih energija

Kompanija je napredovala u dekarbonizaciji vlastitih poslovnih aktivnosti. Tri četvrtine vlastitih potreba za električnom energijom u regiji D-A-CH već pokriva solarna energija vlastite proizvodnje. Logističar je u 2023. pustio je u rad devet dodatnih postrojenja na području D-A-CH i u istočnoj Europi. Ukupno 27 fotonaponskih postrojenja proizvelo je 5.850 megavat sati električne energije s rezultatom da se ušteđena količina CO2 emisija udvostručila na 2.750 tona. Istovremeno kompanija Gebrüder Weiss od 2011. godine osigurava ekološki prihvatljivu mješavinu električne energije sa svojom vjetroparkom u sjevernoj Njemačkoj.

Gebrüder Weiss postepeno oprema svoje lokacije fotonaponskim postrojenjima (PV) uštedivši tako u protekloj godini 2750 tona CO2. Ovdje: novo fotonaponsko postrojenje u Beogradu. (Izvor: Gebrüder Weiss)

U okviru željene klimatske neutralnosti u radu vlastitih postrojenja i kamiona do 2030. godine, kompanija je sve više fokusirana na vlastiti vozni park. Logističar već isporučuje s e-transporterima robu naručenu online krajnjim kupcima u Austriji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj. U Njemačkoj ove godine u pogon kreću dva baterijska električna kamiona, a u Austriji će biti nabavljeni dodatni e-kamioni i električna dostavna vozila. Za prijelazno razdoblje na e-mobilnost kompanija prebacuje veliki dio vlastite flote kamiona u Austriji na hidrotretirano biljno ulje (HVO).

Gebrüder Weiss želi u 2024. nastaviti ulagati u električnu mobilnost. Ovdje na slici: Električni transporteri koji se koriste u Budimpešti u segmentu Home Delivery (Izvor: Gebrüder Weiss / Zsolt)

Nakon pada svjetske trgovine i recesijskih tendencija, Gebrüder Weiss očekuje lagani ekonomski oporavak od druge polovine 2024., a time i pozitivniji razvoj prodaje – potaknut pojedinačnim uspješnim nacionalnim kompanijama. Wolfram Senger-Weiss: „Dobra je stvar za nas što smo pozicionirani širom svijeta i možemo brzo reagovati na ekonomska kretanja u pojedinim regijama s potrebnim lokalnim logističkim uslugama. Istovremeno vidimo kako se potvrđuje naša strategija “Najbolje od oba svijeta“. Posebno se u posljednjih nekoliko godina pokazalo koliko je važno ulagati kako u razvoj operativne mreže tako i u digitalnu kompetenciju kompanije.“

O kompaniji Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss Holding AG sa sjedištem u Lauterachu (Austrija), globalna je logistička tvrtka s potpunom uslugom s oko 8600 zaposlenika i 180 poslovnica u vlasništvu tvrtke. Tvrtka ostvarila godišnji promet od 2,47 milijardi eura (2023.). Portfelj obuhvaća transportna i logistička rješenja, digitalne usluge i upravljanje lancem opskrbe. Kombinacija digitalne i fizičke kompetencije omogućuje koncernu da brzo i fleksibilno reagira na potrebe klijenata. Uz mnoštvo ekoloških, ekonomskih i socijalnih mjera ovo obiteljsko poduzeće, čija povijest u transportnoj djelatnosti seže unatrag više od 500 godina, danas je predvodnik i u pogledu održivog gospodarenja. www.gw-world.com

Kontakt

Odjel za korporativne komunikacije tvrtke Gebrüder Weiss

Merlin Herrmann

press@gw-world.com

Bundesstraße 110, A-6923 Lauterach

T +43.5574.696.2169

F +43.5.9006.2173

www.gw-world.com/newsroom/