BiH ukida carinu na električna vozila

0

Carinska stopa od pet posto na uvoz električnih automobila u BiH mogla bi uskoro da bude ukinuta, a na hibridna vozila smanjena sa dosadašnjih 15 na pet odsto.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH izradilo je Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31. decembra 2022. godine.

– Svrha donošenja predmetne Odluke je da se carinska stopa na uvoz u BiH novoproizvedenih automobila, koja nemaju preferencijalni status robe iz zemalja sa kojima BiH ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanji sa dosadašnjih 15 odsto na pet odsto za hibridna vozila, te sa pet odsto na nula carinsku stopu na automobile na električni pogon – naveli su u tom Ministarstvu.

Primjenom povoljnije carinske stope stimulisao bi se uvoz ove vrste automobila od čega bi BiH imala višestruku korist kako sa aspekta smanjenja zagađenja zraka i zaštite životne sredine tako i sa aspekta podizanja stepena bezbjednosti saobraćaja.

– Odluka doprinosi izjednačavanju tržišnih uslova za sve uvoznike i distributere u BiH, bez obzira gdje se proizvode vozila brenda koji zastupaju. Takođe, odlukom bi se izvršila i harmonizacija carinskih stopa koje se primjenjuju prilikom uvoza novoproizvedenih automobila u BiH sa carinskim stopama koje se primjenjuju u regionu prilikom uvoza ovih proizvoda – istakli su u Ministarstvu.

Carinske stope koje se ukidaju i smanjuju ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima BiH ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, piše Capital.ba