BiH platila preko tri miliona maraka kazne za neiskorištene kredite

0

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva finansija i riznice o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. decembar 2015. godine, koja iznosi oko 11,9 milijardi KM i uključuje vanjsku i unutarnju zaduženost.

Prema ovoj informaciji, vanjski javni dug Bosne i Hercegovine iznosio je oko 8,4 milijarde konvertibilnih maraka i alociran je na Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku, Brčko Distrikt BiH i institucije Bosne i Hercegovine.

Nerealizirana sredstva

Bosna i Hercegovina je na kraju prošle godine imala 2,1 milijardu maraka odobrenih kredita koje nije povukla i za koje je samo u 2015. platila 3,4 miliona KM penala, doznaje Capital. U informaciji o stanju javne zaduženosti BiH na kraju prošle godine, koju je Vijeće ministara BiH usvojio, navedeno je da se od ukupnog iznosa neangažiranih kredita na Federaciju BiH odnosi 1,1 milijarda KM, na Republiku Srpsku 914,2 miliona, Distrikt Brčko 57,8 miliona, a na institucije BiH 20,5 miliona maraka.

Najviše kamata plaćeno je Njemačkoj razvojnoj banci KfW i Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD). Za nepovučenih 575 miliona KM kredita BiH je KfW platila 1,56 miliona KM, dok je EBRD-u za nepovučena 103 miliona maraka platila penale “teške” 1,7 miliona KM. Najveći iznos neangažiranih kredita BiH ima kod Evropske investicijske banke (EIB) – 608,2 miliona KM, ali toj banci nisu plaćane zatezne kamate, kao ni Svjetskoj banci kod koje BiH ima na raspolaganju 307 miliona maraka.

Najveći iznos ovih kredita uzet je za projekte rekonstrukcije bolnica, cesta, željeznica. I dok su bolnice u lošem stanju, ceste u još gorem, a vozovi se kreću brzinom kojom su se kretale nekadašnje parne lokomotive, sredstva za poboljšanja istih leže neiskorištena i još plaćamo penale što ih ne koristimo. Skandalozna je činjenica da je samo zbog kamata i troškova na neiskorištena sredstva (commitment fee) država BiH izgubila oko 25 miliona maraka. BiH ima jednu od najskupljih administracija koja očigledno ne radi ništa ili ne zna raditi, što državu košta milijarde, što za njihove plaće, što zbog njihovog nerada ili propusta u radu.

Federacija plaća više

Prošlogodišnja 3,4 miliona konvertibilnih maraka penala je prema pisanju Novinske agencije Patria dosadašnji rekord kojim su kreditori kaznili Bosnu i Hercegovinu za neiskorištena sredstva. Naime, do sada se iznos penala svake godine kretao od 1,1 milion do 2,7 miliona KM.

Uobičajeno je, tvrdi Patria, da svake godine Federacija plaća veće penale za nepovučena sredstva nego RS. Tako je 2014. godine Federacija platila 1,421.137 KM, dok je RS platio 401.326 KM. Situacija je tim gora što će iznosi za penale svake godine rasti, zato što rastu i krediti koje vlasti podižu, a da one za koje se već prije zadužila nije ni počela trošiti.

I dok dvije milijarde konvertibilnih maraka čekaju da budu investirane, Bosna i Hercegovina se zadužuje za novih milijardu maraka kod Međunarodnog monetarnog fonda. (Večernji list)