BiH još bez reforme državnih preduzeća

0

Šef Kancelarije Svjetske banke u BiH Tatjana Proskurjakova izjavila je da se u BiH još nije desila reforma preduzeća u državnom vlasništvu.

“U ovoj oblasti smo počeli sa analizom, jer niko u ovoj zemlji nije bio svjestan veličine tog problema, čak nije bilo ni tačnih podataka o broju preduzeća u državnom vlasništvu”, rekla je Proskurjakova za današnje “Oslobođenje” i dodala da se sa vlastima u BiH sagledava veličina ovog problema i šta se može uraditi.

Ona je navela da se do kraja aprila očekuje dogovaranje konkretnog projekta restrukturisanja željeznica. “Obavili smo konsultacije sa privrednicima iz privatnog sektora i oni su naveli tri ključne stvari koje ih sprečavaju da budu efikasni”, rekla je Proskurjakova.

Prema njenim riječima, privrednici iz privatnog sektora stavili su zamjerke na zaostajanje regulative poslovnog ambijenta, te teško zapošljavanje zbog rigidnog zakona o radu.

“Važno je takođe smanjiti poresko opterećenje, ovdje je ono jako visoko i skoro je isti iznos koji se daje ljudima neto, na ruke, i iznos za socijalne doprinose”, zaključila je Proskurjakova.

Strategija Svjetske banke u BiH, odnosno okvira za partnerstvo sa BiH za period 2016-2020. godine, ima za cilj smanjenje javnog sektora i povećanje njegove efikasnosti, te vraćanje ekonomije u ravnotežu.