BiH i Hrvatska jačaju saradnju u području digitalne transformacije

0

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa usvojen je Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti stručne i savjetodavne podrške razvoju sigurne digitalne infrastrukture, javih digitalnih usluga i digitalne transformacije, čime dvije države jačaju saradnju i prijateljske odnose.

Zaključivanjem Memoranduma o razumijevanju uspostavlja se okvir za saradnju između nadležnih organa u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj, prije svega, radi pružanja tehničke pomoći u izradi propisa iz područja digitalne transformacije, što će omogućiti Bosni i Hercegovini korištenje iskustva Republike Hrvatske kao članice Evropske unije.

Prema memorandumu, saradnja obuhvata stručnu i savjetodavnu podršku razvoju sigurne digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga, prvenstveno na uspostavi sistema za pružanje usluga povjerenja, podsticanja reguliranja elektronskih komunikacija s posebnim osvrtom na komunikacije putem interneta te uključivanja akademske zajednice u ove procese, u skladu sa standardima i praksama u Evropskoj uniji.

Intenziviranje saradnje u području digitalne transformacije doprinijet će provedbi zajedničkih ciljeva Digitalne agende za Zapadni Balkan, koju je pokrenula Evropska komisija te će omogućiti povećanja ekonomskog i društvenog prosperiteta u Bosni i Hercegovini u korist svih njenih žitelja

Zaključivanje ovog memoranduma inicirano je na trećoj zajedničkoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu od 20. 6. 2023.

Prijedlog memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH radi donošenja odluke o njegovom prihvatanju, a za potpisnika uime BiH je predložen ministar komunikacija i prometa.