BiH dobija mrežu savremenih naftnih terminala

0

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministri energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, prisustvovali su svečanom obilježavanju završetka radova na potpunoj sanaciji Terminala tekućih naftnih goriva u Blažuju, kapaciteta 42 miliona litara.

Privredno društvo “Operator – Terminali Federacije” (OTF), koje je jedino ovlašteno za uspostavu i obnavljanje zaliha naftnih derivata na području Federacije BiH, obilježilo je i Dan OTF-a.

Prema riječima premijera Nikšića, Vlada Federacije BiH je, dajući podršku upravi i društvu “Operator-Terminali Federacije” da investiraju i rade, pokazala spremnost da se opreme potrebni kapaciteti.

– Uz Terminal u Živinicama, otvaramo ovaj u Blažuju, a planiramo da radimo i terminale u Bihaću i Mostaru i time da praktično zaokružimo cjelinu koja je neophodna i na putu BiH prema Evropskoj uniji – kazao je premijer Nikšić.

Dodao je kako direktive Evropske unije ukazuju da svaka od zemalja mora sebi da osigura određene kapacitete, odnosno rezerve strateških goriva.

– Mislim da će kapacitiranost naftnih terminala kada to napravimo u Bihaću i Mostaru, biti takva da možemo i regiju opskrbiti, odnosno osigurati da se tu mogu lagerovati određene količine. Svakako da nam je želja da to profunkcioniše u punom kapacitetu, da privrednici prepoznaju da, umjesto da putuju negdje, imaju u svojim terminalima pristup gorivu. To je jedan dodatni impuls za privredu i za Terminale – poručio je premijer Nikšić izražavajući čestitke i daljnju podršku ovom preduzeću.

Ministar Lakić je istakao da su ovakvi projekti garant energetske sigurnosti Federacije BiH.

– Ogroman je ovo značaj za Federaciju BiH jer sada imamo mogućnosti lakše rukovoditi energetskim sektorom kada imamo na raspolaganju jedan ovakav projekt, odnosno ove objekte. Kompletnu energetsku situaciju u FBiH sagledavamo i ovo je jedan dio toga. U narednom periodu nam predstoje strateške odluke na koji način ove kapacitete koristiti na najefikasniji način da našim sugrađanima, privrednicima i svima ostalima budemo na raspolaganju i da efikasnost ovog projekta bude maksimalna – kazao je ministar Lakić.

Predsjednik Uprave “Operator – Terminali Federacije BiH” Hermedin Zornić kazao je da su uz Vlade FBiH uspjeli napraviti kvalitetan, najmoderniji i najuređeniji terminal na prostoru bivše Jugoslavije, te da Terminal čini 42 miliona gabarita vertikalnih rezervoara i šest puta pedeset podzemnih rezervoara.

Podsjetio je da su prije nekoliko mjeseci uradili i otvorili poslovnu zgradu, te završili i infrastrukturu ulaza putem željeznice.

– Vrijednost ovog ulaganja je oko 25 miliona KM. Narednih sedam do osam dana pokrećemo  radove u terminalu tečnih tereta u Bihaću, završeni su svi projekti, revizija, potpisani su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom i uskoro se očekuje početak izvođenja radova u Bihaću – kazao je Zornić, prenosi Federalna novinska agencija.