BiH dobija berzu električne energije

0

U prostorijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH održan je sastanak stručnjaka projekta “EU4Energy – Podrška Evropske unije energetskom sektoru u BiH” i predstavnika Ministarstva.

Na sastanku se razgovaralo o putu prema uspostavi organiziranog tržišta električne energije u BiH, kao i integraciji s tržištem EU.

Važan korak prema ovom cilju bila bi uspostava berze električne energije za dan unaprijed i unutardnevno trgovanje električnom energijom u BiH.

U tom smislu EU4Energy projekat će izraditi studiju koja će usmjeravati postepeno, korak po korak, uspostavljanje berze električne energije u BiH.

Glavni cilj ove studije bit će da se relevantnim zainteresiranim stranama u BiH daju smjernice o postepenom uspostavljanju berze električne energije u BiH. Studija će obuhvatiti zakonodavnu, institucionalnu i organizacijsku analizu.

Opšti cilj projekta “EU4Energy – Podrška Evropske unije energetskom sektoru u BiH” je osigurati pristup pouzdanoj, pristupačnoj, održivoj i modernoj energiji za sve građane Bosne i Hercegovine, kao i doprinijeti ispunjenju preuzetih obaveza BiH prema Ugovoru o Energetskoj zajednici, Pariškom sporazumu i drugim međunarodnim obavezama.