Bh. BDP rastao za 2 posto u prvom kvartalu 2020.

0

Realni rast Bruto domaćeg proizvoda BiH, prema rashodnom pristupu, u prvom tromjesečju 2020. godine, u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, iznosio je 2 posto.

Sezonski podešena serija podataka pokazuje rast BDP u prvom tromjesečju 2020. godine od 0,1 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, prema podacima Agencije za statistiku BiH.

Promatrano prema kategorijama BDP-a prema rashodnom pristupu u prvom tromjesečju 2020. godine u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, realni rast zabilježen je kod kategorija: Potrošnja kućanstava 2 posto i potrošnja države 0,9 posto, dok je pad zabilježen kod bruto investicije -2,7 posto, izvoza roba i usluga -1,8 posto i uvoz roba i usluga -2,9 posto.

Proizvodni pristup

Realni rast BDP u prvom tromjesečju 2020. godine, prema proizvodnom pristupu, u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, iznosio je također 2 posto.

Desezonirana serija podataka pokazuje rast BDP u prvom tromjesečju 2020. godine od 0,3 posto u odnosu na prethodno tromjesečje.

Promatrano po područjima klasifikacije djelatnosti u prvom tromjesečju 2020. godine, u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, značajan realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Informacije i komunikacije 8,4 posto i Ostale uslužne djelatnosti 7,8 posto.

Realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Prerađivačka industrija 5,8 posto i Građevinarstvo 2,8 posto.