Kanton Sarajevo odabrao dvije banke za svoje finansijsko poslovanje

0

Ministar finansija u Vladi Kantona Sarajevo prof. dr. Jasmin Halebić i predsjednik Uprave BBI banke Amer Bukvić, potisali su danas ugovore o pružanju usluga otvaranja i vođenja depozitnog i transakcijskog računa Kantona, kod BBI banke.

Riječ je o ugovorima na osnovu kojih će se finansijsko poslovanje Kantona Sarajevo obavljati putem BBI banke, bez naknade.

„Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je, po ugledu na Federalno ministarstvo finansija, u proteklom periodu provelo transparentan Javni poziv za izbor banaka za vođenje depozitnog i transakcijskih računa Kantona Sarajevo na koji su se mogle prijaviti sve banke u BiH.

Nakon provedenog Javnog poziva izabrana je Bosna Bank International d.d. Sarajevo kao banka koja će voditi depozitni račun Kantona Sarajevo i jedan transakcijski račun.

Za drugu banku izabrana je Union Banka d.d. Sarajevo koja će voditi drugi transakcijski račun.

„Ovim potpisivanjem ugovora budžet Kantona Sarajevo će imati dugoročnu korist u smislu uštede na troškovima bankarskih provizija.Procjenjuje se da će troškovi Kantona Sarajevo po ovom osnovu u naredne četiri godine biti umanjeni za oko 600.000 KM, obzirom da će se bankarske usluge platnog prometa obavljati bez naknade. Sredstva ostvarena kroz uštede će biti usmjerena u druge razvojne projekte u KS“, izjavio je ministar finansija KS Jasmin Halebić.

Sa bankama je ugovoren savremeniji način poslovanja. Uvođenjem Internet bankarstva sa svim bankama sa kojima Kanton Sarajevo posluje omogućit će se obavljanje finansijskih transakcija na jednostavan, brz i pouzdan način.

Pored Internet bankarstva i ostali vidovi poslovanja Kantona Sarajevo sa bankama će biti ubrzani i podignuti na viši nivo efikasnosti jer će se kroz ovaj ugovor primijeniti najviši nivo tehničke i tehnološke automatizacije.

Ministar Halebić je kazao da se ovim korakom za budžetske korisnike i zaposlenike koji primaju plaću preko budžeta KS i sve one koji posluju sa KS na bilo koji način otvara mogućnost pružanja i niza drugih usluga pod povoljnim uslovima.

„BBI banka spremna je odgovoriti svim bankarskim zahtjevima Kantona Sarajevo i pružiti vrhunski kvalitet usluge. U posljednjih 10 godina BBI banka bilježi prosječni godišnji rast od 19,3 posto i spada u red najbrže rastućih banka u BiH. Aktiva banke je sa 144 miliona KM od 2006. godine povećana na skoro milijardu na kraju 2018. godine. Naše strateško opredjeljenje jeste jačanje ekonomije i privrede BiH. Mi želimo ulagati u bh. ekonomiju. U posljednjih pet godina dva puta smo povećali kapital, unijeli smo dva puta po 30 miliona maraka, dakle ukupno 60. To je znak da mi ne stajemo, idemo dalje. Naša korporativna strategija jeste razvoj BiH, razvoj ljudi, kadrovskih kapaciteta, ekonomskih kapaciteta, razvoj trgovine, trgovinske razmjene između nas i drugih zemalja, razvoj investicija, razvoj odnosa između nas i regije“, izjavio je Amer Bukvić.

Ugovor sa ministrom finansija dr. Halebićem u ime Union banke potpisao je Vedran Hadžiahmetović, predsjednik Uprave Union banke.