BBI Banka i Grad Konjic: Pet miliona KM za mlade i privrednike

0

U Konjicu su potpisani ugovori o poslovnoj saradnji između Grada Konjica i Bosna Bank International d.d. Sarajevo, za projekte povoljnog finansiranja mladih do 40 godina sa područja Konjica koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, kao i za obrtnike i privredna društava koji se bave poljoprivrednom djelatnošću na području Grada Konjic.

Grad Konjic je izdvojio 200.000 KM za subvencioniranje profitne marže, dok je BBI banka obezbjedila sredstva u iznosu od 5.000.000 KM.

– Ove nove subvencionirane linije dio su mjera naše administracije da mladima sa područja Konjica omogućimo da budu vlasnici stana ili kuće, a našim privrednicima da dobiju finansijska sredstva po izuzetno povoljnim uslovima za finansiranje svojih poslovnih aktivnosti. Ranije je potpisan ugovor sa BBI bankom o subvenciji profitne marže finansiranja privrednih društava, vrijedan 11 miliona KM, tako da su ukupno dostupna sredstva preko 16 miliona KM za podršku našoj privredi i građanima. Grad Konjic je za ove namjene izdvojio ukupno 500.000 KM – kazao je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić. 

Pravo učešća za subvenciju profitne marže imaju mladi od 18 do 40 godina starosti za kupovinu novoizgrađenog ili stana u izgradnji, kao i kupovine kuće u izgradnji ili potpuno nove gradnje kuće, uz subvencioniranje profitne marže od strane Grada Konjica za cijeli period otplate stambenog finansiranja, čiji iznos ne prelazi 100.000,00 KM i čiji rok otplate nije duži od 20 godina.

Članica Uprave Bosna Bank International d.d. Sarajevo Azra Hadžiomeragić naglasila je kako je riječ o finansiranjima po izuzetno povoljnim uslovima, te navela da je BBI banka za projekat za mlade Konjica izdvojila tri miliona KM, a za finansiranja obrtnika i privrednih društava dodatnih dva miliona KM.

Obrtnici i privredna društva koji se bave poljoprivrednom aktivnošću, a imaju sjedište na području Konjica, moći će aplicirati za finansijska sredstva u BBI banci, koja će također biti subvencionirana od Grada Konjica.

Maksimalan iznos odobrenih finansiranja za jedno privredno društvo iznosi 500.000 KM, a za obrtnike do 100.000,00 KM. U izuzetnim slučajevima Grad Konjic može dati saglasnost na veće iznose finansiranja. Finansiranja su sa rokom otplate do 48 mjeseci uz profitnu maržu do 3,99 posto i uz mogućnost grace perioda do šest mjeseci.

Javni poziv za prijavu će biti raspisan i objavljen u narednih 10 dana na službenim web stranicama Grada Konjica i BBI banke, u kojem će biti definisani svi uslovi za prijavu i detalji načina apliciranja.