Banke u RS mogu odobriti dvomjesečni moratorijum na obaveze

0

Banke u Republici Srpskoj mogu odobriti privremeni moratorijum na obaveze klijenata sa maksimalnim rokom trajanja od dva mjeseca nakon ukidanja stanja vanredne situacije u Republici Srpskoj, odnosno stanja proglašenja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH, računajući od posljednjeg datuma, rečeno je Srni u Agenciji.

U Agenciji ističu da se privremeni moratorijum sa pomenutim rokom može odobriti nakon što je Upravni odbor Agencije za bankarstvo Reublike Srpske izmijenio član četiri, stav pet Odluke o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom korona.

Iz Agencije podsjećaju da su nakon usvajanja Programa posebnih mjera, shodno Odluci o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom korona od 24. marta, banke sa sjedištem u Srpskoj i organizacioni dijelovi banaka sa sjedištem u FBiH koji posluju u Republici Srpskoj, počele sa odobravanjem posebnih mjera-olakšica klijentima.

Riječ je o klijentima čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time im je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci, a zbog negativnog uticaja izazvanog pandemijom virusa korona.

– Na osnovu dostavljenih dekadnih izvještaja od banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj i organizacionih dijelova banaka sa sjedištem u FBiH koji posluju u Republici Srpskoj sa stanjem na dan 31. maj, primljeno je 6.686 zahtjeva klijenata za privremeni moratorijum u ukupnom iznosu od 665,1 milion KM, od čega se na fizička lica odnosi 5.831 zahtjev ili 165,8 miliona KM, odnosno 855 zahtjeva ili 499,3 miliona KM na pravna lica – ističu u Agenciji.

U Agenciji naglašavaju da su banke sa stanjem na dan 31. maj odobrile 5.936 zahtjeva za odobrenjem privremenog moratorijuma na obaveze /5.139 fizička lica i 797 pravna lica/ u ukupnom iznosu od 648,5 miliona KM /167,2 miliona KM fizička lica i 481,3 miliona KM pravna lica/.

– Banke su privremene moratorijume odobravale uglavnom na osnovu zahtjeva klijenata, ali je privremeni moratorijum odobren i samoinicijativno od banaka u ukupnom iznosu od 24,8 miliona KM – navode u Agenciji.

U istom periodu, ističu u Agenciji, banke su zaprimile 3.277 zahtjeva za posebne mjere /moratorijum, grejs-period i ostale posebne mjere/ u ukupnom iznosu od 759,4 miliona KM, od čega se na fizička lica odnosi 2.066 zahtjeva ili 73,3 miliona KM, odnosno 1.211 zahtjeva ili 686,1 milion KM na pravna lica.

– Banke su sa stanjem na dan 31. maj odobrile 2.855 zahtjeva za odobrenje posebnih mjera /1.735 fizička lica i 1.120 pravna lica/ u ukupnom iznosu od 711,6 miliona KM /64,6 miliona KM fizička lica i 647 miliona KM pravna lica/. Od ukupnog iznosa odobrenih privremenih moratorijuma, 56 odsto odobrile su banke sa sjedištem u Srpskoj, dok je istovremeno 87 odsto posebnih mjera odobreno od banaka iz Republike Srpske – navode u Agenciji.

Članom četiri navedene odluke, kažu u Agenciji, banka je dužna klijentima ugroženim negativnim efektima pandemije virusom korona, definisati primjeren modalitet koji sadrži posebne mjere /moratorijum, grejs-period, produženje roka otplate, dodatna sredstva za likvidnost i drugo/ koji će pomoći klijentima da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmirivanje kreditnih obaveza prema banci.

– Istim članom propisano je da banka prije definisanja odgovarajućeg modaliteta, odnosno odobrenja posebnih mjera, može klijentu odobriti privremeni moratorijum sa maksimalnim rokom trajanja do ukidanja stanja vanredne situacije u Republici Srpskoj, odnosno stanja proglašenja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH s ciljem analize i pripreme primjerenog modaliteta za klijenta – istakli su u Agenciji.

Iz Agencije navode da to praktično znači da banka u toku trajanja privremenog moratorijuma sa klijentom dogovara posebne mjere koje će mu ponuditi nakon isteka privremenog moratorijuma, a što može uključivati moratorijum, grejs-period, produžetak roka otplate i drugo.

Banka klijentima može odobravati posebne mjere definisane Odlukom o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom korona u periodu važenja ove odluke.

Srna