Banke u RS lani zaradile 96 miliona KM

0

Sve banka u Republici Srpskoj u prošloj godini su poslovale pozitivno, a ostvarile su ukupnu neto dobit od 96,6 miliona KM. To je za 11,6 miliona KM ili 14 posto više u odnosu na godinu ranije.

Bankarski sektor RS čini 8 banaka sa 288 organizacionih dijelova u kojima je bilo zaposleno 3.000 radnika.  

Ukupna aktiva bankarskog sektora iznosila je 9,4 milijarde KM i za 652 miliona KM (7 posto) je porasla u odnosu na kraj 2018.

Ukupan kapital banaka u RS iznosio je milijardu KM, što je 12,6 posto ukupne passive, piše BiznisInfo na osnovu podataka Agencije za bankarstvo RS.

Ukupni krediti na kraju prošle godine činili su 62,5 posto bilansne aktive i iznosili su 5,5 milijardi KM, što je porast od 9 posto u odnosu na godinu ranije.

Najveće učešće u ukupnim kreditima od 45,8 posto i dalje predstavljaju krediti dati građanima.

Ulaganja u hartije od vrijednosti iznose 932,1 miliona KM, što čini 10,6 posto ukupne aktive i povećana su za 22,1 posto u odnosu na kraj 2018.

Depoziti, kao najznačajniji izvor finansiranja banaka sa učešćem od 77,2 posto u ukupnoj aktivi dostigli su iznos od 6,4 milijarde KM I zabilježili su rast od 335,8 miliona KM (6 posto) u odnosu na kraj 2018.

Depoziti građana učestvuju sa 57,6 posto u ukupnim depozitima i povećali su se za 286,7 miliona KM ili 9 posto.

J. Polimac