Banke u Crnoj Gori lani zaradile 52 miliona eura

0

Bankarski sistem Crne Gore koji čine 15 banaka prošle godine je ostvarilo profit od preko 52 miliona eura. U plusu je bilo 11 banaka, a u gubitku četiri.

Najveći profit od 10,6 miliona ostvarila je Societe Generale banka Montenegro. Neto prihodi SGBM od kamata iznosili su  21 milion eura dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 3,099 miliona eura.

CKB banka, ostvarila je 10,079 miliona eura profita. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 24,2 miliona eura dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 7,8 miliona eura.

Profit Erste banke iznosio je je 10,2 miliona. Neto prihodi od kamata su iznosili 21,2 miliona a prihodi od naknada i provizija 3,1 miliona.

NLB je ostvarila 10,033 miliona profita gdje su neto prihodi od kamata banke iznosili 18,6 miliona a prihodi od naknada i provizija 4,072 miliona eura.

Hipotekarna banka ostvarila je 4,3 miliona eura profita od čega su neto prihodi banke od kamata iznosili 13,6 a prihodi od naknada i provizija 8,6 miliona eura.

Adiko banka je ostvarila 2,3 miliona eura profita. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 9,3 miliona a prihodi od naknada i provizija 2,024 miliona eura.

Lovćen banka ostvarila je 1,7 profita miliona eura. Neto prihodi Lovćen banke od kamata su iznosili 6,1 miliona dok su prihodi od naknada i provizija iznosili 690 hiljada eura.

Zapad banka ostvarila je profit od 1,4 miliona eura gdje su prihodi od kamata iznosili 2,7 miliona eura a prihodi od naknada i provizija 1,3 milion eura.

Universal Capital Banka bila je plusu 1,040 miliona eura. Prihodi banke od kamata iznosili su 2,6 miliona dok su prihodi od naknada i provizija iznosili 1,3 miliona eura.

Komercijalna banka je ostvarila profit od 939 hiljada eura. Neto prihodi od kamata banke su iznosili 4,024 miliona eura a  prihodi od naknada i provizija 714 hiljada eura.

Profit Prve banke bio je 338 hiljada eura. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 8,4 miliona eura a prihodi od naknada i provizija 1,9 miliona.

U minusu četiri banke

Rekordan gubitak u bankarskom sistemu Crne Gore ostvarila je Atlas banka. Banka je ostvarila gubitak od 16,43 miliona eura. Neto prihodi banke od kamata iznosili su  4,046 miliona dok su prihodi od naknada i provizija  4,9 miliona eura.

Za razliku od zadnjeg uporednog perioda minus je ostvarila i Invest banka Montenegro (IBM) u stečaju. Gubitak banke je iznosio 7,040 miliona eura. Banka je od neto prihoda na kamate prihodovala 499 hiljada eura dok su prihodi od naknada i provizija iznosili 589 hiljada eura.

Gubitak Nove banke iznosio je  1,809 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznose 701 hiljada eura a prihodi od naknada i provizija -131 hiljadu eura.

Zirat banka ostvarila je gubitak od 648 hiljada eura.  Prihodi od kamata iznose 1,6 miliona eura eura dok su prihodi od naknada i provizija -4 hiljade eura.