Banke povukle više od pola milijarde KM iz CBBiH

0

Komercijalne banke povukle su više od pola milijarde maraka s računa Centralne banke BiH u prvom tromjesečju ove godine zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa.

Naime, depoziti komercijalnih banaka u CBBiH smanjeni su za 572 miliona KM do kraja marta, a u odnosu na kraj 2019., piše BiznisInfo na osnovu podataka Centralne banke.

Depoziti komercijalnih banaka spali su sa 5,74 milijarde, koliko su iznosili krajem decembra, na 5,17 milijardi na kraju marta.

Uprkos velikom povlačenju novca, komercijalne banke i dalje su na računu CBBiH držale oko 2,45 milijardi KM (na dan 31. mart) novca iznad obavezne rezerve, što govori da likvidnost bankarskog sektora još nije ugrožena.  

Podsjetimo da je mart bio početni mjesec krize, te da će biti važno vidjeti šta se dešavalo u aprilu, odnosno šta će se dešavati u maju i mjesecima koji slijede.

Više novca u opticaju

Uporedo sa smanjenjem depozita, došlo je do značajnog rasta gotovog novca u opticaju. To je, također, posljedica činjenice da su banke podigle sredstva iz trezora Centralne banka, a usljed povećane potražnje za gotovinom.

Količina gotovog novca u opticaju porasla je do kraja marta za 488 miliona maraka u odnosu na kraj 2019. – na oko 5,68 milijarde maraka.

Zanimljiv je podatak da je na kraju marta Centralna banka imala samo 139 miliona KM strane valute u gotovini, za razliku od 322 miliona na kraju 2019.

Smanjenje gotovine u eurima posljedica je privremene povećane tražnje za eurima od strane domaćih komercijalnih banaka usljed pandemije.

Devizne rezerve stabilne

Što je najvažnije, ukupne devizne rezerve BiH ostale su stabilne, jer su na kraju marta iznosile 12,46 milijardi KM, što je tek blago smanjenje u odnosu na oko 12,59 milijardi na kraju prošle godine.

Vrijednost zlata koje je dio ovih reservi na kraju prvog tromjesečja bilo je 267 miliona KM, za razliku od 216 miliona iz istog perioda prošle godine. Do promjene je došlo zbog rasta vrijednosti zlata na globalnom tržištu.

Najveći dio rezervi čine dužnički instrumenti (8,6 milijardi KM) i depoziti kod stranih banaka (3,3 milijarde KM).

Centralna banka BiH ostvarila je u prvom kvartalu ove godine neto dobit od 5,9 miliona maraka, za razliku od 12,9 miliona iz istog perioda prošle godine. Odstupanje neto dobiti u odnosu na prošlu godinu posljedica je primjene različitih kalkulacija PD-a u mjerenju očekivanih kreditnih gubitaka.

G. M.