Banke iz FBiH plasirale u RS 1,3 milijarde KM kredita

0

Banke iz Federacije Bosne i Hercegovine koje posluju u Republici Srpskoj (RS) plasirale su kredite u iznosu od milijardu i 301,1 milion KM ili 20,60 posto ukupnih kredita plasiranih u RS.

Ti krediti imaju stopu rasta od četiri posto, u odnosu na kraj 2017. godine kada su iznosili milijardu i 242,7 miliona KM i činili su 20,33 posto ukupnih kredita banaka u RS, navodi se u polugodišnjem izvještaju Agencije za bankarstvo RS.

U RS posluju 53 organizaciona dijela banaka iz Federacije BiH koji su u sastavu sedam banaka sa sjedištem u Federaciji BiH, a prikupili su depozita u RS u iznosu od 765 miliona KM ili 11 posto ukupnih depozita bankarskog sektora, sa stopom rasta od šest posto.

Bankarski sektor tog bh. entiteta čini osam banaka s ukupno 2.938 radnika.

Karakteristično je većinsko privatno vlasništvo u svim bankama, s dominantnim učešćem stranog privatnog kapitala. Jedna manja banka u RS, s većinskim privatnim kapitalom, ima značajnije učešće državnog kapitala (19 posto).

Dominantno mjesto u vlasničkoj strukturi bankarskog sektora RS i dalje drže akcionari iz Austrije s učešćem od 33,93 posto i s većinskim kapitalom u dvije banke te iz Italije s učešćem od 15,09 posto, u ukupnom akcionarskom kapitalu bankarskog sektora.

Po jedna banka je u većinskom stranom vlasništvu akcionara iz Slovenije i Srbije, dok je jedna banka u većinskom vlasništvu akcionara iz SAD s učešćem od 2,49 posto u ukupnom akcionarskom kapitalu bankarskog sektora.

Fena