Bankarski sektor u RS zadržao stabilnost

0

Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Rade Rastoka ocijenio je da je bankarski sektor RS zadržao stabilnost i dobru likvidnost i profitabilnost, uprkos oskudnim privrednim kretanjima u zemlji, te istakao da Agencija raspolaže kadrovskim i materijalnim kapacitetima da spriječi eventualne buduće potrese u ovom sektoru.

“Prema preliminarnim podacima za prvo polugodište ove godine, bankarski sektor RS poslovao je pozitivno, odnosno sedam banaka ostvarilo je neto dobit u iznosu od 64 miliona KM, dok je jedna banka ostvarila gubitak u iznosu 0,6 miliona KM”, naveo je Rastoka.

On je dodao da je bruto bilansna suma povećana za tri odsto, te da su krediti porasli za četiri odsto, dok su depoziti rasli po stopi od dva odsto.

“Nekvalitetni krediti čine 11,39 odsto i bilježe trend smanjenja, ali su i dalje na visokom nivou. Bankarski sektor RS zabilježio je i rast neto kapitala za šest odsto, a adekvatnost kapitala povećana je na 16,53 odsto, što je znatno iznad propisanog limita”, rekao je Rastoka za “Nezavisne novine”.

On kaže da je trend rasta depozita građana prisutan od 2008. godine, a u šest mjeseci ove godine štednja je rasla za šest odsto.

“To je pokazatelj povjerenja građana u bankarski sektor, na koji u znatnoj mjeri utiče i sistem osiguranja depozita koji je pokazao svoj kapacitet i efikasnost u proteklom periodu”, istakao je Rastoka.

Kada je riječ o sektoru mikrokreditnih organizacija, on je naglasio da je nakon perioda stagnacije ovog sektora, u posljednjih nekoliko godina zabilježen rast svih parametara poslovanja, a što se jednim dijelom može pripisati pojačanom interesu investitora za ulaganje u ovaj sektor.

“Ono na šta mikrokreditne organizacije treba da usmjere pažnju u poslovanju je puno uvažavanje svoje uloge i ciljeva osnivanja propisanih Zakonom o mikrokreditnim organizacijama i u tom smislu, prije svega, očekujem stvaranje uslova za smanjivanje efektivnih kamatnih stopa”, rekao je Rastoka.

On je naveo da bi dalje jačanje bankarskog sektora i njegove sposobnosti da uspješno odgovori na buduće izazove trebalo da omogući novi Zakon o bankama Republike Srpske, koji zajedno sa podzakonskim aktima čini potpuni regulatorni okvir.

Ovim zakonom, kaže Rastoka, postavljeni su stroži zahtjevi u vezi korporativnog upravljanja u bankama, jačanje kapitalne osnove i uvođenje dodatnih zaštitnih slojeva kapitala.

Kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo RS, Rastoka je istakao da se osnovne novine odnose na proširenja nadležnosti Agencije, uspostavljanje jedinice za nadzor sa ciljem obavljanja poslova nadzora finansijskih organizacija bankarskog sistema Republike Srpske, te uspostavljanje jedinice za restrukturisanje.

Rade Rastoka, novoimenovani direktor, na čelo Agencije za bankarstvo Republike Srpske izabran je u julu.

Srna