Banka Srpske ide u likvidaciju, oduzeta joj dozvola za rad

0

Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela je rješenje o oduzimanju dozvole za rad Banci Srpske, te je pokrenula postupak likvidacije. Oduzimanjem dozvole Banci Srpske je zabranjeno bavljenje svake bankarske djelatnosti, u skladu s članom 87. Zakona o bankama RS-a.

Kako prenosi portal Capital.ba likvidaciju i oduzimanje dozvole Banci Srpske predložio je privremeni upravnik banke Petar Mićić u izvještaju koji je dostavio Agenciji 5. aprila.

U tom izvještaju je konstatovano da se stanje u banci ne može poboljšati u mjeri da ispunjava minimalne uslove kapitala. Agencija se poziva na konstataciju Mićića da akcionari nisu ispoštovali rok koji je Agencija odredila za dostavljanje konačnog plana aktivnosti za sprovođenje neophodnih mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju banke i poboljšanje njenog finansijskog stanja sa utvrđenim rokovima za sprovođenje tih aktivnosti.

“Privremeni upravnik je u svom izvještaju konstatovao da je banka nesolventna i da postoje uslovi za oduzimanje dozvole za rad i pokretanje postupka likvidacije u njoj”, navodi se u rješenju Agencije.

Rješenje je doneseno 27. aprila, a na snagu stupa danom objavljivanja u Službenim novinama.

Ukupni depoziti u Banci Srpske iznose oko 150 miliona maraka, od čega su osigurani oko 55 miliona maraka. Nakon što i zvanično bude pokrenuta likvidacija sigurno će biti isplaćeno 55 miliona KM osiguranih depozita, jer se radi u ulozima građana i firmi čiji pojedinačni iznosi ne prelaze 50.000 KM i čiju isplatu garantuje Agencija za osiguranje depozita BiH.

Preostalih 95 miliona KM koji nisu osigurani biće isplaćeno u skladu sa raspoloživim novcem od naplate kredita i prodaje imovine banke. Među neosiguranim depozitima najviše je novca javnog sektora, piše Capital.ba.

Agencija za bankarstvo RS uvela je privremenu upravu u Banku Srpske 16. novembra prošle godine zbog toga što nije radila u skladu sa Zakonom o bankama RS i drugim zakonskim i podzakonskim propisima. Od tada su i blokirani svi depoziti u ovoj banci.