Banja Luka: Usvojen prijedlog strategije razvoja industrije od 2016 do 2020.

0

Vlada Republike Srpske juče je prihvatila Prijedlog strategije i politike razvoja industrije Srpske za period 2016-2020. godina i uputiće ga na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Strategija definiše prioritete i strateške ciljeve razvoja industrije, te načine njihovog ostvarivanja u navedenom periodu, a usaglašena je sa industrijskim politikama EU, ciljevima Strategije Evropa 2020 i Strategije Jugoistočne Evrope 2020, te drugim preporukama međunarodnih organizacija u vezi sa razvojem industrije.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva izradilo je strategiju na osnovu dostupnih podataka, sprovedenih analiza i istraživanja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Radi identifikovanja ograničenja za razvoj industrije, sprovedena su anketna ispitivanja 180 privrednih društava iz industrije, kao i anketna ispitivanja pet gradova i 57 opština Republike Srpske.

Kao polazna osnova i determinante za izradu Strategije urađene su: analiza stanja u industriji u periodu od 2009. do 2015. godine sa osvrtom na prvih šest mjeseci ove godine, analiza konkurentnosti industrije i ključnih faktora razvoja industrije, analiza ograničenja i problema sa kojima se susreću privredni subjekti iz sektora industrije i SVOT analiza.

Na osnovu sprovedenih analiza i istraživanja, te ocjene raspoloživih kapaciteta, razvojnih prednosti i ograničavajućih faktora razvoja industrije, definisani su prioriteti i strateški ciljevi razvoja industrije u periodu 2016-2020. godina.

Riječ je o sprovođenju procesa revitalizacije industrije /reindustrijalizacija/; monitoring, praćenje razvoja industrije i primjena adekvatnih mjera za poboljšanje konkurentnosti; povećanje zaposlenosti u industriji i unapređivanje ponude radne snage; poboljšanje poslovnog okruženja i privlačenje investicija u industriju i primjena ekoloških standarda u industriji i efikasnije korištenje resursa.