Autoceste FBiH uzimaju dodatni kredit za dionicu Vranduk – Ponirak

0

Federalna vlada se upoznala sa informacijom o dodatnom kreditnom zaduženju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar kod OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za dionicu autoceste na Koridoru Vc Vranduk – Ponirak, te podržala inicijativu da se za ovaj projekt osiguraju kreditna sredstva kod OFID-a do 25 miliona eura.

Uz ocjenu da je informacija osnova za vođenje pregovora, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa OFID-om, s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja po kojem će krajnji dužnik biti Autoceste FBiH.

Federalno ministarstvo financija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i OFID-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Naime, na zahtjev lokalne zajednice za izmještanje trase izvan naselja i obradivog zemljišta, te zbog kolizije sa HE Vranduk, trasa glavnog projekta ove dionice je pomjerena istočno, u zaleđe prema strmoj padini.

To pomjeranje je promijenilo uslove na terenu, pa je „dolinska“ trasa postala „brdska“ sa izrazito teškim uslovima izgradnje.

Ukupna dužina trase na ovoj dionici je također povećana i sada iznosi 5,3 km.

Inače, na ovoj dionici su eksproprisana 24 stambena objekta i postupak eksproprijacije je okončan u cijelosti, u što su Autoceste FBiH uložile više od 7.000.000 KM vlastitih sredstava.