Autoceste FBiH lani imale prihode od 140 miliona KM

0

Federalna vlada usvojila je danas izvještaj o poslovanju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2017. godinu, kojim su obuhvaćeni izvještaji o finansijama, realizaciji plana poslovanja, nezavisnog revizora, radu Nadzornog i Odbora za reviziju.

Lani su ukupno ostvareni prihodi od 140.518.501 KM, što je 4,42 posto više od planiranih. Prihod po osnovu akciza su veći za 28,38 posto, prvenstveno zbog toga što je u prvom polugodištu izvršena uplata za razliku akciza u visini od 16.662.738 KM.

Prihodi od akciza bez razlike akcize (deset posto zadržanog iznosa godišnje) bilježe rast od 6,5 posto u odnosu na obračunski period prethodne godine.

U izvještajnom periodu nije došlo do povećanja akcize na gorivo, jer još nisu bile usvojene izmjene i dopune Zakona o akcizama BiH.

Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta bili su devet posto manji u odnosu na plan kao posljedica nepuštanja u rad odmorišta Lepenica.

Ostali prihodi su ostvareni u značajno većem iznosu od planiranih, a to se, prije svega, odnosi na prihode od pozitivnih kursnih razlika (8.236.064 KM), naplatu za štete od osiguravajućih društava (96.576 KM), naknadno ispostavljene obračune za štete (29.800 KM), te otpise obveza po popisu i naplata penala (38.095 KM).

Prihodi od cestarine su lani bili oko šest posto veći nego u 2016. godini.