Apel poslodavcima da zaposle lica sa invaliditetom

0

Na Prvom sajmu zapošljavanja lica sa invaliditetom u Mostaru promovisano je pravo na rad ovih ljudi i apelovano na poslodavce da ih angažuju.

“Na Sajmu imamo četrdesetak izlagača koji će konkretnim primjerom pokazati kako lica sa invaliditetom žele i mogu da rade”, rekao je Zlatko Marić iz Karitasa BiH, vođa projekta “Pauer” u okviru kojeg je organizovan ovaj sajam.

On je naveo da je posljednjih godina postignut iskorak u zapošljavanju lica sa invaliditetom, ali da je u društvu još prisutna diskriminacija.

Anja Jurica, jedna od onih koji su se zaposlili kroz program “Pauer”, zahvalila je EU koja je omogućila licima sa invaliditetom da imaju radni angažman i steknu nova znanja i vještine.

Ona je dodala da je dobro prihvaćena na radnom mjestu pripravnika, napominjući da je nakon završetka fakulteta osjetila diskriminaciju pri traženju zaposlenja.

Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark izjavio je da ne smije biti diskriminacije ni po kojoj osnovi, ali da je, nažalost, uprkos zakonskim obavezama vrlo malo primjera zapošljavanja lica sa invaliditetom.

“Drugi aspekt kako je ovo povezano sa evropskim integracijama jeste socijalna dimenzija koju donosi članstvo u EU i za koju se nadam da će i BiH uživati jednog dana”, rekao je Vigemark.

On kaže da se prije pet godina, na osnovu novousaglašenog pristupa EU, snažnije krenulo socio-ekonomskim reformama u BiH, ali da još nema željenih rezultata.

Vigemark je naglasio da domaće vlasti na svim nivoima treba da rješavaju probleme u ovoj oblasti i ispune svoj dio zadatka, a ne da to prepuštaju nevladinom sektoru.

Direktor Fonda za profesionalnu reahabilitaciju i zapošljavanje Federacije BiH Vinko Jerinić izjavio je da je Fond od 2015. godine kroz različite programe zaposlio 4.300 lica sa invaliditetom.

“Kroz te programe 70 lica je pokrenulo samostalni zanat, 2.600 koristi sredstava kroz subvencije plata i doprinosa. Pozivam sve poslodavce da zaposle lica sa invaliditetom. Zakonska obaveza je da se na 16 zaposlenih mora zaposliti i jedno lice sa invaliditetom. Oni koji se ne pridržavaju toga dužni su Fondu uplatiti 25 odsto od prosječne plate”, rekao je Jerinić.

On je naglasio da su dosadašnja iskustva pokazala da su lica sa invaliditetom dobri i disciplinovani radnici.

Otvaranju Sajma u Sportskom centru “Arena” prisustvovali su i gradonačelnik Mostara LJubo Bešlić i premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenko Herceg, koji su obećali podršku zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Sajam je organizovan u okviru projekta “Pauer”, koji sprovodi Karitas BiH u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Federacije BiH, Udruženjem “Vedri osmjeh” iz Mostara, Nadbiskupijskim centrom za pastoral mladih “Ivan Pavle Drugi” i partnerskim organizacijama iz Crne Gore, a finansira ga EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Srna