Ambasada Republike Češke u BiH traži partnera za promociju trgovine i ulaganja

0

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini upućuje javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Czech Business Support. Lokalne organizacije mogu dobiti finansijsku podršku za usluge pružene češkim kompanijama koje su zainteresovane za poslovanje u Bosni i Hercegovini.

Cilj programa Czech Business Support je pronalazak snažnog lokalnog partnera koji dobro poznaje tržište i zakonodavno okruženje u Bosni i Hercegovini te će pružati usluge češkim izvoznicima i investitorima. Ove usluge mogu, između ostalog, uključivati izradu poslovnog plana, pravno i finansijsko savjetovanje, pomoć u uspostavljanju kanala distribucije ili promotivne i marketinške aktivnosti.

Predlagač projekta koji bude izabran za realizaciju, dobit će finansijsku podršku u iznosu do 70% ukupnih troškova za pružanje navedenih usluga češkim kompanijama, a preostalih 30% sufinancirat će češke firme koje će imati koristi od tih usluga. Predloženi projekt mora biti realizovan u periodu između 1. januara i 31. oktobra 2022. godine.

Troškovi sljedećih usluga mogu se finansirati iz granta:

  • Izrada poslovnog plana za ulazak na tržište ili investiciju
  • Pravne i fiskalne analize, poresko savjetovanje
  • Uvođenje proizvoda (pomoć u vezi sa finansiranjem, registracijom preduzeća itd.)
  • Podrška u vezi s licenciranjem, certificiranjem i registracijom proizvoda
  • Uvoz / izvoz i logistička dokumentacija
  • Postavljanje kanala za opskrbu, uspostavljanje lokalne partnerske mreže
  • Promocija, marketing i PR usluge
  • Podrška u pokretanju proizvodnje / pokretanje aktivnosti (samo u slučaju kompanija iz oblasti uslužnih djelatnosti)
  • Obezbjedjivanje tehničke podloge
  • Podrška udruživanju čeških kompanija u bosni i Hercegovini (max. 50 000 CZK)

Projektni prijedlog trebao bi definisati usluge koje je aplikant spreman pružiti češkim kompanijama u okviru programa u Bosni i Hercegovini i njihov doprinos razvoju češkog izvoza i investicija. Prioritet će imati projekti sa najširim mogućim spektrom ponuđenih usluga. Pravila i uslovi projekta će biti regulisani sporazumom između Ambasade Republike Češke i organizacije koja implementira projekat.

Prijedlozi projekata dostavljaju se putem pošte u Ambasadu Republike Češke (Franjevačka 13, 71 0000 Sarajevo). Moraju biti dostavljeni na češkom ili engleskom jeziku koristeći priloženi obrazac za identifikaciju projekta. Elektronsku verziju obrasca za identifikaciju (skenirani original dokumenta) šaljite u formatu .pdf putem e-pošte na commerce_sarajevo@mzv.cz. Rok za dostavljanje prijedloga je 22. oktobar 2021.

Projektni prijedlog mora sadržavati cjenovnik ponuđenih usluga i realnu kvantifikaciju ukupnog budžeta potrebnog iz programa Czech Business Support u konvertibilnim markama i češkim korunama (za konverziju između obje valute koristite kurs 1 KM = 13,182 CZK; dopušteno je uračunati eventualnu rezervu na kursne razlike do 5% budžeta). Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe. Prijedlog projekta mora biti popraćen dokumentom kojim se potvrđuje realizator kao pravni subjekt (npr. izvod iz registra privrednih subjekata) i dokumentom kojim se potvrđuje ovlaštenje predstavnika da djeluje u ime subjekta. Subjekt podnosilac prijave mora biti registrovan u Bosni i Hercegovini. Ambasada Republike Češke zadržava pravo predložiti aplikantu izmjene u dostavljenom projektu. Ambasada Republike Češke zadržava pravo da otkaže poziv u bilo koje vrijeme bez obrazloženja.

Dodatne informacije možete dobiti na engleskom jeziku na telefonski broj +387 (0) 33 587 055 ili na e-adresu commerce_sarajevo@mzv.cz. Preporučujemo aplikantima da se o svojim projektnim prijedlozima najprije konsultuju sa Ambasadom Republike Češke prije nego ih pošalju.

Više informacija pronađite OVDJE