Uspješna italijanska investicija u Ilijašu: AMA Adriatic planira širenje kapaciteta

0
Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), Općine Ilijaš i Kantona Sarajevo posjetili su 23. aprila 2018. godine kompaniju AMA ADRIATIC DOO Ilijaš u okviru Postinvesticione podrške stranim investitorima za 2018. godinu.

U pitanju je bosansko-italijanska kompanija koja je osnovana 2008. godine. Dio je grupacije Gruppo AMA S.p.A. Italija koja zapošljava preko 1.000 radnika u 12 fabrika u Italiji i 30 filijala u svijetu.

AMA u Bosni i Hercegovini se bavi proizvodnjom sjedišta za radne mašine, hidrauličnih cilindara, a od 2013. godine je započela proizvodnju kablova za mehanizaciju. Proizvodnja je organizirana u 4.500 m² sa 150 stalno zaposlenih radnika.

U narednih godinu dana, planirano je širenje i gradnja novog poslovnog objekta veličine 2.100 m² i zapošljavanje od 50-60 novih radnika.

Direktor kompanije Adnan Hajdarpašić je pomenuo da se prednosti investiranja u BiH, za ovakvu vrstu proizvodnje, ogledaju u dostupnosti i kontinuitetu isporuke električne energije i raspoloživoj kvalifikovanoj radnoj snazi.

Pored toga, istakao je zadovoljstvo i dosadašnjom suradnjom s lokalnom zajednicom i njihovim angažmanom, saopćeno je iz FIPA-e.