Aluminij: Prioritet zbrinjavanje radnika

0

Predstavnici uprave, Nadzornog odbora i sindikata Aluminija održali su danas u krugu preduzeća sastanak sa predsjednikom HNS-a i HDZ-a Draganom Čovićem i ministricom finansija Jelkom Milićević.

Nakon zajedničkog sastanka doneseno je nekoliko zaključaka, saopćeno je iz „Aluminija“.

  1. Prioritet u narednim aktivnostima hrvatskih političara na svim razinama vlasti u BiH kao i Nadzornog odbora, Uprave i Sindikata bit će postepeno zbrinjavanje i skrb o radnicima Aluminija.
  2. Hitno će biti zatraženo od nadležnih institucija rješavanje obaveza za penzijsko osiguranje radnika Aluminija što će biti prvi prioritet hrvatskim predstavnicima u vlasti.
  3. Zaključak svih učesnika sastanka je da Aluminij d.d. ne ide u stečaj, dok se ne sagledaju sve mogućnosti pokretanja proizvodnje ili jednog njenog dijela
  4. Potrebno je napraviti analizu o mogućem postepenom oživljavanju pogona, koja bi se trebala realizirati u najkraćem roku te u skladu sa rezultatima odlučit će se o daljnjem djelovanju i mogućem vraćanju zaposlenika u proizvodnju
  5. U daljem odlučivanju o sudbini preduzeća i radnika bit će, uz Nadzorni odbor i Upravu uključeni i predstavnici Sindikata i zaposlenika bez kojih neće moći biti donesena nijedna odluka

Također, u saopćenju se navodi da Aluminij očekuje pomoć i od Vlade Republike Hrvatske koja je 12 postotni suvlasnik kompanije.