Aluminij industrija ide u drugu fazu, pokreće pogon anoda

0

Kada su u aprilu prošle godine Aluminij industrija d.o.o., podružnica M.T. Abraham grupe, i Aluminij d.d. Mostar potpisali ugovor o zakupu pogona mostarske firme, kada je i najavljeno postupno pokretanje proizvodnje u najvećem industrijskom postrojenju u Hercegovini, malo ko je vjerovao u uspjeh i podizanje proizvodih kapaciteta, piše Večernji list BiH.

Pozitivni pomaci i rezultati Aluminij industrija svijetli je primjer pozitivnog poslovanja, u pandemiji je zapošljavala nove radnike i širila poslovanje, dok je velika većina drugih firmi morala otpuštati svoje zaposlenike.

Predsjednik Uprave Aluminij industrije Amir Gross Kabiri izjavio je prije nekoliko mjeseci kako Aluminij ide tačno tamo gdje je on planirao biti prije godinu dana. Tada je naglasio kako očekuje da će već 2021. Aluminij biti ponovno naveden kao najveći izvoznik u BiH.

Nove, dobre i optimistične vijesti doznali smo kako su ponovno vezane uz ovu firmu. Aluminij industrija d.o.o. ispunila je sve uslove propisane članom 4. ugovora o poslovnoj saradnji sklopljenog s Aluminijem d.d. Mostar, pri čemu se ugovor o poslovnoj saradnji automatski produžava na maksimalno razdoblje od 30 godina.

Naime, prema ugovoru o poslovnoj saradnji, Aluminij industrija d.o.o. obvezala se na ponovno pokretanje proizvodnje i zapošljavanje bivših radnika Aluminija d.d. Mostar. Sukladno uvjetima iz članka 4. ugovora o poslovnoj saradnji, Aluminij industrija bila je u obavezi postići maksimalni proizvodni kapacitet Ljevaonice te zaposliti minimalno 220 bivših radnika Aluminija d.d. Mostar.

Uz sve navedeno, Aluminij industrija je pri sklapanju ugovora o radu s bivšim radnicima Aluminija osigurala i veće prosječne plaće nego što je bila obvezana ugovorom.

Iz dostupnih izvještaja vidljivo je da je Aluminij industrija tokom ove godine u vrlo kratkom razdoblju povećala proizvodnju trupaca s 3000 tona na 12.500 tona mjesečno, a sve proizvodne količine do kraja ove godine već su ugovorene.

U izvještajima se navodi kako je Aluminij industrija učinila još jedan veliki korak, već je pokrenula svih 10 peći u Ljevaonici, što je postignuto nakon modernizacije peći P1 i P2. Nadalje, aktiviranje anodnih postrojenja planirano je za iduću godinu.

Skupština Aluminija je u septembru ove godine odobrila davanje u najam pogona tvornice Anoda kompaniji Aluminij industrija, čime će se zaposliti novih između 50 i 80 radnika. To znači oživljavanje druge faze.

Nakon Ljevaonice, koja je pokrenuta u novembru prošle godine te je do sada angažirano 220 ljudi, sada se kreće s drugom fazom, oživljavanjem pogona Anoda, piše Večernji list.