AIK banka refinansira kredit Mercatora u Srbiji

0

Merkator Grupa je uspješno završila refinansiranje kredita kompanije Merkator-S, koji je uzet 2014. godine, a koji bi dospio bi u martu ove godine.

Postupak refinansiranja pokrenut je u septembru 2019. godine. Pregovori su vođeni sa 59 potencijalnih partnera što govori o velikom povjerenju banaka u rezultate i pozitivne trendove u poslovanju Merkator Grupe u posljednje dvije godine, kažu iz kompanije.

Nakon nekoliko prezentacija u Beogradu i Londonu, u posljednjoj fazi pregovora o refinansiranju stigle su četiri ponude. Menadžment Merkator Grupe i kompanije Merkator-S dogovorili su znatno povoljnije uslove finansiranja, što je veoma važan temelj za dalji razvoj Merkatora u Srbiji.

Vrijednost ugovora o refinansiranju, potpisanog sa najboljim ponuđačem – AIK bankom, iznosi 90 miliona eura.

Ugovor podrazumijeva refinansiranje kredita kompaniji Merkator-S, kao i refinansiranje kratkoročnih obaveza te kompanije. Na taj način će jačati struktura kapitala kompanije Merkator-S i poboljšati likvidnost u narednih pet godina.

Slijede nova ulaganja

U budućnosti, Merkator Grupa i njena kompanije moći će još više da ulažu u modernizaciju i širenje svoje poslovne mreže i obezbijede nove logističke kapacitete, navode iz kompanije.

– Merkator grupa će nastaviti da sa uspjehom sprovodi svoju strategiju razvoja i dalje intezivno raditi na smanjenju duga i obezbjeđivanju povoljnih uslova za refinansiranje preostalog duga Merkator Grupe. S druge strane, za razvoj Merkator Grupe važno je i njeno prenošenje u Fortenovu, jer je stabilno vlasništvo ključan uslov za dalji razvoj najveće slovenačke i regionalne kompanije za maloprodaju”, istakao je Tomislav Čizmić, predsjednik Uprave Merkator Grupe.