Agencija za reviziju privatizacije FBiH: Pet firmi na listi za provjeru

0

Ove godine će se, na listi za provjeru Agencije za reviziju privatizacije FBiH naći pet firmi i to Vranica i Centrotrans DC iz Sarajeva, Rudnik Mangana iz Bužima, firma Kovačnica koja je djelovala u okviru kompanije BNT iz Novog Travnika, te hotel Dalmacija iz Kiseljaka.

Revizori ove agencije će provjeravati da li je promjena vlasništva obavljena u skladu sa zakonima i propisima u FBiH, pise Faktor.

Broj revizora

– Revizija privatizacije u ovim firmama nalazi se u planu rada za ovu godinu kojeg je prihvatila Vlada FBiH. On je sačinjen na osnovu postojećeg broja revizora koji su zaposleni u Agenciji – kazao je direktor Agencije za reviziju privatizacije Vedad Duraković.

Prema njegovim riječima, da bi se povećao broj kompanija koje će biti prekontrolisane u toku jedne godine neophodno je zaposliti dodatni broj revizora.

– Još u martu prošle godine pokrenuli smo konkursnu proceduru zapošljavanja još šest revizora. Zbog moritorija Vlade FBiH na zapošljavanje novih službenika, ta je procedura privremeno obustavljena.

Rok pet godina

Ako bismo zaposlili tih šest revizora, broj kompanija koje bismo mogli kontrolisati u toku jedne godine povećao bi se na 20 – istakao je Duraković.

Ova agencija je uspostavljena u junu 2014. godine, ali je rad na kontroli firmi počeo tek u martu prošle godine. Do sada su vršene provjere u samo tri kompanije i to Dita iz Tuzle i Feroelektro i hotel Holiday Inn iz Sarajeva. Zadatak Agencije je da u roku od pet godina ispitaju zakonitost provedenih postupaka u svim privatizovanim firmama, kako onim koje su proglašene uspješnim, tako i u kompanijama čiji radnici svakodnevno štrajkuju pred zgradama neke od vlada u FBiH.