Addiko Bank i FIPA o unapređenju poslovnog ambijenta i novim investicijama

0

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) Gordan Milinić razgovarao je sa Boštjanom Pečenkom, članom Uprave Addiko Bank, o poslovnom ambijentu u BiH, administrativnim problemima sa kojima se strani investitori suočavaju u BiH, te trenutnim mjerama (ukupno 57) koje FIPA predlaže za unapređenje poslovnog okruženja u zemlji.

Pečenko je istakao dugotrajnu proceduru za registraciju firme i PDV broja kao oblasti koje bi trebalo značajno unaprijediti, ukoliko se želi pomoći privrednicima da lakše posluju.

Razgovarano je također o predstojećem poslovnom forumu posvećenom mogućnostima za ulaganje u BiH koji će biti održan u Ljubljani početkom 2018. godine, u organizaciji Ambasade BiH u Sloveniji, a na kojem će Addiko Bank također uzeti aktivno učešće, te pomoći u okupljanju investitora iz Slovenije i Italije.

Addiko Bank će svojim komitentima koji su zainteresirani za investicije preporučiti povezivanje sa FIPA-om, te im osiguratii potrebne kredite i garancije za investicije, saopćeno je iz FIPA-e.