U januaru pad naplate prihoda od poreza u RS-u

0

Na račun javnih prihoda Republike Srpske u januaru ove godine ukupno je uplaćeno 134,9 miliona KM, saopćeno je iz entitetske Poreske uprave.

U ukupnim javnim prihodima prikupljenim u januaru 2016., na direktne poreze se odnosi 23,3 miliona KM, što je za osam posto manje nego za isti period prošle godine kada je naplaćeno 25,3 milion KM.

Po osnovu poreza na dohodak naplaćeno je 14,3 miliona KM ili 13 posto manje u odnosu na naplatu iz januara 2015. godine.

Na manju naplatu ovog poreza uticale su izmjene Zakona o porezu na dohodak u 2015. u dijelu koji se odnosi na ukidanje oporezivanja dividende i udjela u dobiti pravnog lica, te manja naplata poreza od kapitalnih dobitaka.

Po osnovu poreza na dobit naplaćeno je 7,2 miliona KM ili sedam posto više nego u januaru prošle godine, dok je po osnovu poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara naplaćeno 794 hiljade KM ili 18 posto manje u odnosu na isti period lani.

Na manju naplatu ovog poreza uticala je izmjena Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, kojim je propisano da se porez po ovom osnovu umanjuje i vraća na nivo na kojem je bio prije izmjena iz 2014. godine.

Po osnovu poreza na nepokretnosti naplaćeno je 956.790 KM, a radi se o zaostalim obavezama iz 2015. godine.

Tokom januara ove godine ukupni doprinosi prema fondovima naplaćeni su u iznosu od 90,3 miliona KM, što je za 1,6 miliona KM ili dva posto manje nego u januaru 2015 godine.

Po osnovu zaostalih obaveza indirektnih poreza u januaru tekuće godine naplaćeno je 3.335 KM, dok je u januaru prošle godine po ovom osnovu na račun javnih prihoda RS uplaćeno 29,4 miliona KM.

Navedena razlika se najvećim dijelom odnosi na uplatu “Rafinerije nafte Brod“ a.d. po osnovu unaprijed plaćenih rata reprograma.