55 posto vozila starije od 15 godina

0

U 2019. godini registrirana su ukupno 671.614 vozila u FBiH, što je za 4,1% više u odnosu na 2018. kada je ukupno registrirano 645.044 vozila.

Od ukupno registriranog broja cestovnih motornih vozila u 2019. godini 87,4% odnosi se na putnička, 10,3% na teretna, a 2,3% na sve ostale kategorije vozila, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Posmatrano po godinama starosti, od ukupnog broja 6,9% nalazi se u kategoriji starosti do 5 godina, 37,9% je u kategoriji od 6 – 15 godina, dok je 55,2% starije od 15 godina.

Od ukupnog broja, 55.715 odnosi se na prvi put registrirana vozila u 2019. godini, što je za 2,1% više u odnosu na 2018. kada je prvi put registrirano 54.556 vozila.