Potpisan ugovor za Sarajevsku obilaznicu – LOT-2C

0

Ugovor o izvođenju radova na Sarajevskoj obilaznici LOT-2C (dionica Briješće-spoj sa ulicom Safeta Zajke) potpisali su danas u Sarajevu direktor Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH Ljubo Pravdić i, uime Konzorcija Euro-Asfalt i ŽGP, Mirsad Bjelopoljak. Potpisivanju ugovora prisustvovao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

LOT-2C je posljednja dionica koja pripada projektu Sarajevska obilaznica i trebala bi spojiti krajnju tačku vijadukta Briješće, koji pripada već završenom LOT-2A, s gradskim autoputem koji nije izgrađen, piše portal Akta.ba.

Radi funkcionalne povezanosti grada preko izgrađenog dijela Sarajevske obilaznice s autocestom A1, odnosno koridorom 5-C, ovaj projekt predstavlja alternativno rješenje. Dužina kompletne dionice za LOT-2C je oko 1,2 km i podijeljena je u dvije faze.

Prva faza predstavlja dionicu od krajnje tačke vijadukta Briješće u dužini oko 600 metara (otvoreni dio trase u nasipu) i objekt „Pergola“ koji prelazi preko željezničkih kolosijeka dužine oko 130 metara. Ukupna dužina ove dionice je oko 730 m. Za ovu fazu dobijena je građevinska dozvola i ta dionica će biti građena u punom profilu brze ceste.

Druga faza predstavlja dionicu između krajnje tačke objekta „Pergola“ do spoja sa ulicom Safeta Zajke, gdje je predviđen kružni tok. Dužina ove dionice s kružnim tokom je oko 450 metara. Za ovu fazu u toku je postupak eksproprijacije i po završetku će za nju biti izdata građevinska dozvola.

Vrijednost svih radova za obje faze u skladu s prihvaćenom najpovoljnijom ponudom je 9.574.554,09 KM s PDV-om. Rok za izvođenje radova prve faze je pet mjeseci, a ukupan rok za prvu i drugu fazu je sedam mjeseci, počevši od maja do kraja novembra 2016. godine.

Pravdić je, nakon potpisivanja ugovora, rekao da bi okončanjem ovog projekta trebala biti završena cijela Sarajevska obilaznica i tako smanjena gužva u glavnom gradu. Naglasio je da je investitor Vlada Federacije BiH iz kreditnih sredstava Evropske investicijske banke OPEC Fonda.

Eksproprijaciju na ovom projektu uradila je Općina Novi Grad i Vlada Kantona Sarajeva. Ministar saobraćaja KS-a Mujo Fišo naglasio je da će ova cesta osigurati bolji ugođaj za stanovnike i brži izlaz iz Sarajeva.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić pojasnio je da se radi o drugom spoju na koridor 5-C unutar ove općine, jer je do sada izgrađen rondo u Briješću koji je postao prva veza na taj koridor.

– To je bio zaboravljeni dio Sarajevske obilaznice, odnosno nije bio projektiran i nije bio dio tendera koji je ranije objavljen za ovu obilaznicu. Prije šest mjeseci upriličen je sastanak s direktorom Pravdićem i premijerom FBiH Fadilom Novalićem gdje je dogovorena realizacija posljednjeg dijela Sarajevske obilaznice – naglasio je Efendić i dodao da  LOT-2C predstavlja početak sarajevskog gradskog autoputa, iznoseći stav da bi taj autoput trebao ići trasom željezničke pruge, gdje je trenutno nekoliko kolosijeka.

Implementator projekta je uime Vlade FBiH JP Ceste Federacije BiH, izvođač radova Konzorcij JV Euro-Asfalt Sarajevo i GP ŽGP Sarajevo, a projektant TZI d.o.o. Sarajevo.