Parodi: Tražimo od vlasti snažne mjere za slabe banke

0

U toku su aktivni razgovori Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) sa predstavnicima vlasti u pogledu preduzimanja snažnih i pravovremenih mjera za rješavanje problema slabijih banaka, rekao je danas za poslovni portal capital.ba rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisko Parodi, komentarišući probleme u “Banci Srpske”.

“Očuvanje stabilnosti finansijskog sektora i oživljavanje kreditiranja bankarskog sektora jedan je od glavnih ciljeva potencijalnog programa BiH sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), o kojem trenutno pregovaramo”, istakao je Parodi.

Podstaći kreditni rast Na konkretno pitanje da li je za MMF prihvatljiv prijedlog Vlade RS da “Banka Srpske” ne bude ugašena, ali da se prestane baviti klasičnim bankarskim poslovima, Parodi je izbjegao direktan odgovor, ali je rekao da MMF “pozdravlja nedavno usvajanje Zakona o stečaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske”. “Takođe, trenutno razgovaramo o raznim mjerama kojima bi se osnažila otpornost finansijskog sektora i podstakao kreditni rast. Ove mjere nisu važne samo u pogledu smanjenja fiskalnih rizika i tereta po poreske obveznike, već i zbog toga da se osigura da finansijski sistem i dalje ostane snažan i efikasan”, rekao je Parodi.

Govoreći o uslovima koje vlasti u BiH moraju ispuniti da bi dobili novi kredit Parodi je rekao da je u proteklih nekoliko mjeseci ostvaren značajn napredak.

Funkcionisanje tržišta rada Taj napredak je, prema njegovim riječima, vidljiv u razgovorima po pitanju politika koje će povećati potencijal rasta ekonomije kroz intenzivnije sprovođenje reformi u cilju privlačenja investicija i kreiranja više radnih mjesta u privatnom sektoru, o kontinuiranoj fiskalnoj konsolidaciji kako bi se osiguralo smanjenje javnog duga, o smanjivanju veličine vlada, unapređenju kvaliteta javne potrošnje, očuvanju stabilnosti finansijskog sektora i oživljavanju bankarskog kreditiranja. Kazao je da trenutno rade na usaglašavanju niza politika koje je potrebno sprovesti prije nego što Izvršni odbor MMF-a odobri Prošireni program (EFF) kako bi pokazali opredjeljenost programu i otvorili put za dalje reforme.

“Budžeti entiteta i institucija BiH su u skladu sa preporukama osoblja MMF-a i na liniji su smanjenja duga u narednih nekoliko godina. Novi Zakon o radu RS će pomoći da se unaprijedi funkcionisanje tržišta rada. Razgovori se i dalje vode po pitanju nastavka reformi u oblasti poreza, upravljanja javnim finansijama i bankarstva”, naglasio je Parodi.